Søppelbøtta m kryss og strek under

Merket for EE-avfall som ikke skal kastes i restavfallet.