Søppelbøtte med kryss for batteri

Søppelbøtte med kryss

Batterier merkes med søppelbøtte med kryss over.