– Bedrifter må ta ansvar for sirkulærøkonomien

På fagseminaret 30. mars stilte Norsirk spørsmål om det er næringslivet som må sikre overgangen til en sirkulær økonomi i Norge. – Bedriftene har både ansvar og mulighet, sa Louise Koch, sjef for Corporate Sustainability i Dell EMEA.

Rundt 80 gjester besøkte Kulturkirken Jakob for å høre hvilke perspektiver en produsent, en investor, en politiker og en gründer har på sirkulærøkonomien.

Administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, åpnet seminaret med å spørre om økt proteksjonisme og en gryende tro på nasjonalstaten vil svekke politikkens rolle i sirkulærøkonomien, og dermed overlate mye av ansvaret til næringslivet.

Næringslivet er allerede i gang
Representant for produsentperspektivet, Louise Koch i Dell, mente noen produsenter allerede har påtatt seg en del av ansvaret, og ikke nødvendigvis bare av miljøhensyn.

– For Dell er det good business å tenke sirkulært, sa hun, og pekte blant annet på at det er både rimeligere og bedre for miljøet å gjenvinne råvarer fra kasserte produkter enn det er å hente fra naturen.

Med et forsiktig spark til europeiske politikere utfordret Koch noen av dagens reguleringer på EE-avfall.

– Vi klarer ikke å lukke kretsløpet i Europa før vi kan skalere gjenvinningen av avfallet på tvers av landegrensene. Vi er avhengig av stordriftsfordeler for at det skal være kostnadsmessig levedyktig. Det kan vi så langt bare gjøre i USA, fordi vi ikke kan transportere på tvers av europeiske landegrenser.

Lovet stortingsmelding på forsommeren
Jens Frølich Holte (H), politisk rådgiver for klima- og miljøministeren, fulgte opp med at det er viktig for regjeringen at avfall blir til ressurser som settes i arbeid.

– Den nye avfallsmeldingen er det viktigste politiske dokumentet vi jobber med nå. Vi fikk nettopp førsteutkastet i hånden. Stortingsmeldingen kommer på senvåren eller forsommeren i år, sa Holte.

Høyres landsmøte vedtok nylig ambisiøse mål om avfallshåndtering og utredning av nye produsentansvarsordninger.

Langsiktig investering = bærekraftig investering
Den profilerte investoren Reynir Indahl i Summa Equity startet sitt foredrag med å tegne opp de største utfordringene samfunnet møter fremover.

– I Summa Equity mener vi at det er her de største mulighetene også ligger, sa Indahl.

– Gjenvinningsbransjen vokser 4-5 prosent raskere enn resten av økonomien, og den er drevet frem av strengere reguleringer.

Varetransportens Uber
Til slutt presenterte Børge Kjeldstad deres nye delingsøkonomiapp, Carrycut. Tjenesten kan enkelt forklares som en slags varetransportens Uber, hvor brukerne kan enten sende eller transportere varer fra et sted til et annet for en slant med penger.

Carrycut samarbeider med Norsirk slik at brukerne enkelt kan sende ut et kjøleskap eller komfyr til gjenvinning. Ved en enkel mobiltast plukker sjåføren den opp og leverer den til gjenvinningsstasjon.

Hvordan bli «bærekraftig og sirkulær»?

Lurer du på hvordan din bedrift skal jobbe med den sirkulære økonomien og bærekraftige løsninger? Da bør du melde deg på NORSIRK sitt seminar som skjer i morgen (30.3.2017) i Kulturkirken Jakob i Hausmannskvartalet i Oslo. Arrangementet er gratis, og påmeldingen er fortsatt åpen.

 
Synes du det kunne vært interessant å få forskjellige vinklinger på temaet? Vi har samlet personer med svært forskjellig ståsted – for å snakke om nettopp bærekraft. Nikolai Astrup er stortingspolitiker, Reynir Indahl er investor, Børge Kjeldstad er gründer og Louise Koch jobber i et av verdens største IT-selskaper.

 
Reynir Indahl er Managing Partner i Summa Equity, et nordisk investeringsselskap. Private equity-selskapet investerer for å levere langsiktig og konsistent i bedrifter som påvirker verden i en positiv retning. Hvilke tanker gjør han seg om temaet bærekraft og sirkulær økonomi? Er hans investeringer bærekraftige? Og er det næringslivet som må ta ansvaret for sirkulærøkonomien?

Stortingspolitiker Nikolai Astrup fra Høyre har blant annet vært med på å vedta å utrede flere produsentansvarsordninger. På årets landsmøte satt Høyre veldig ambisiøse klimamål rettet mot spesielt plast, marin forsøpling og emballasje. Hva skal politikernes rolle være i debatten om sirkulær økonomi og bærekraft? Hvor mye kan de egentlig bidra med?

 
Utvikling av nye markeder og forretningsmodeller er sentralt i sirkulærøkonomi-pakken fra EU. Gründerne bak Carrycut har nettopp gjort det. Basert på delingsøkonomi og effektive transportløsninger. Børge Kjeldstad vil fortelle om hvordan det har vært å starte noe nytt – som også skal være bærekraftig.

 
Dell er et verdensomspennende selskap som har tatt bærekraft på alvor. Louise Koch har ansvaret for konsernets bærekraftssatsing i Europa, Afrika og Midtøsten. Hva kan norske bedrifter lære av måten Dell jobber? Og hvordan ser Louise Koch på produsentansvarsordningen sett opp mot Dells egen verdensomspennende satsing?

Vi har fortsatt noen ledige plasser – meld deg på her.

Gjenbruk er god butikk – lær mer på Norsirks fagseminar

Sirkulærøkonomi handler om å bruke ressurser på nytt. I et miljøperspektiv er det mer miljøvennlig og klimabesparende å gjenbruke produkter og komponenter enn å gjenvinne materialer. På vårt fagseminar 30. mars får du høre spennende betraktninger rundt bærekraft og gjenbruk fra fire perspektiver: produsenter, politikere, investorer og gründere.

Meld deg på her.

I 2016 sørget Norsirk for gjenbruk av 1200 tonn EE-avfall. Det tilsvarer 75% av gjenbruket i Norge. Nå skal vi tredoble gjenbruket på tre år.

– Dette tar Norsirk på alvor, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

– Vi har knyttet til oss selskaper som jobber med gjenbruk av både produkter og komponenter, i tillegg til at vi aktivt er ute hos kundene våre, de som har produsentansvar for EE-produkter, for å se på mulighetene til gjenbruk av EE-produkter hos dem. 

Flere av Norsirks kunder har sett komponent- og produktgjenbruk som en bærekraftig forretningsmulighet.

Både Get og Grundig er eksempler på selskaper som tar miljøet på alvor, og som ser mulighetene i gjenbruk. Norsirk har gjennom samarbeidspartnere som Alternativ Data og Itas, produksjonslinjene på plass for å øke gjenbruken, så er det opp til kundene våre å komme på banen med produkter som kan gjenbrukes – enten i sin helhet, eller som komponenter, sier Ervik.  

Om fagseminaret

Fagseminaret arrangeres i Jakob Kulturkirke 30. mars. Da blir også årets miljøtall presentert av Stig Ervik. Arrangementet er kostnadsfritt, og varer fra 1400-1600 den 30. mars. Det blir mulighet for mat og mingling fra kl 1600. Påmelding til arrangementet gjøres ved å følge denne lenken.

 

Nikolai Astrup fra Høyre om bærekraft og privat næringsliv

Nikolai Astrup er stortingspolitiker for Høyre, leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen og tidligere nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han har vært miljøpolitisk talsperson for Høyre, og engasjert i EU-saken gjennom blant annet nestledervervet i Europabevegelsen frem til 2013. På årets landsmøte satt Høyre veldig ambisiøse klimamål rettet mot spesielt plast, marin forsøpling og emballasje. De vedtok å utrede flere produsentansvarsordninger, å gjennomføre EUs emballasjedirektiv, og å vurdere ny returordning for plaststoffer med lang nedbrytningstid.

Nikolai Astrup kommer til NORSIRKs seminar den 30. mars. Tema for semianret er Bærekraft etter Trump – er næringslivet vårt siste håp. Høyre og Astrup har garantert egne meninger om temaet – som vi inviterer alle interesserte til å komme og høre. Arrangementet er gratis – og påmelding gjøres ved å følge denne lenken.

Delingsøkonomi på full fart!

Børge Kjeldstad kommer til Kulturkirken Jakob den 30. mars for å fortelle om prosjektet NORSIRK og Carrycut har sammen.  Avfallsbransjens «über» har vært nevnt som en arbeidstittel for prosjektet selskapene har sammen – at det er fremtidsrettet er det ingen tvil om.

Kjeldstad er CEO og medgründer i Carrycut. Carrycut er en ny delingsøkonomi-app for varetransport. Både amatører og profesjonelle kan bruke appen. Carrycut har inngått et samarbeid med NORSIRK om avfallsinnsamling i Oslo. Dersom du for eksempel har et kjøleskap du ønsker å kvitte deg med, kan du legge det ut på appen og vente på at noen henter kjøleskapet for en liten slant og kjører det til innsamlingsstasjonen.

Interessert i nyskapende logistikk? Les mer om og meld deg på arrangementet vårt, som er gratis, på denne lenken.

Bærekraft i Europa, Midtøsten og Afrika

Det heves at Dell er i en egen divisjon hva gjelder bærekraft. Det skal vi høre mer om fra Lousie Koch som kommer til NORSIRKs seminar den 30. mars, i Kulturkirken Jakob.

Louise Koch er Corporate Sustainability Lead for Dell i Europa, Midtøsten og Afrika. I 2016 ble Louise kåret til en av 100 Most Impactful CSR Leaders. Hennes arbeid er drevet av en lidenskap for å bygge en bedre verden. Louise mener at næringslivet har et ubegrenset potensial til å utvikle bærekraftige løsninger ved å aktivere kraften av innovasjon, bedriftstenkning, og globale relasjoner. Louise var tidligere Head of CSR for Dansk Erhverv. Hun tjente også som styremedlem i det danske etisk handel-initiativet og var en nasjonal ekspert i ICC-kommisjonen på CSR og antikorrupsjon.

Overorndet tema for NORSIRKS seminar er «Bærekraft etter Trump: Er næringslivet vårt siste håp?» Kanskje vil vi bli klokere etter å ha hørt på Louise fra Dell
Arrangementet er gratis, med enkel bevertning, og finner sted i Kulturkirken Jakob, kl. 14:00.

Dersom du ønsker å delta, ber vi deg vennligst om å registrere deg på denne lenken.


Louise Koch fra Dell kommer til Norge for å fortelle om bærekraftsarbeidet Dell gjør i Afrika, Midtøsten og Europa.

Gjenbruk er ikke det samme som forsøpling

Gjenbruk er viktig – faktisk absolutt nødvendig. Dagens forbruksvekst er så raskt voksende at jordkloden alene ikke vil kunne brødfø oss – dersom vi fortsetter i samme takt. Nettopp derfor, heier NORSIRK på initiativet om gjenbruk av FM-radioer fra renovasjonsselskapet IVAR i Stavangerregionen.

En premiss for gjenbruk, som vi har vært svært tydelige på, er at det skal være et reelt marked for gjenbruksprodukter. Debatten som har seilt opp den siste tiden ser ut til å ha glemt dette. Kasserte FM-radioer fra Norge skal ikke gis bort som u-hjelp. De skal ikke sendes til et land hvor ikke FM-radioer kan benyttes. Markedsøkonomien skal ligge til grunn. Fungerende FM-radioer som ville blitt materialgjenvunnet i Norge – skal et eller annet sted i verden erstatte salget av et nytt produkt. Gjenbruk istedenfor nyproduksjon. Klimagevinstene er positive.

Gjenbruket skal også være bærekraftig, hvis ikke blir radioene heller materialgjenvunnet i Norge.

Så spørsmålet NORSIRK jobber med å finne svar på er hvor det best egnede markedet i verden for gjenbruk av våre norske FM-radioer befinner seg. Vi er det første landet i verden som stenger ned et riksdekkende FM-nett, og det kan se ut som det tar mange år før resten av verden følger etter og markedet for FM-radioer er borte.

Prosessen fremover blir at kommuner og forhandlere som ønsker å bidra til gjenbruk av FM-radioer, kan be forbruker som velger å kassere radioen istedenfor å koble på en adapter, om å sette den til side for gjenbruk istedenfor gjenvinning.

Vi sørger for logistikk inn til et senter hvor alle radioer vil bli funksjonstestet – før de eksporteres. De radioene som ikke består funksjonstesten går inn i NORSIRKs materialestrøm og blir til nye råvarer istedenfor.

Norge har sammen med alle land i den vestlige delen av Europa en” radiokonvensjon” som betyr at vi benytter de samme frekvensen i FM båndet 87mhz til 108 mhz til radiokringkasting. Flere andre Europeiske land har også kommet til i dette FM båndet (land i Asia, eks. Japan bruker og FM, men på en lavere frekvens).
Det er markedene med denne teknologien vi nå kartlegger.

Det er enda et moment som bør trekkes frem i diskusjonen. Myndighetene i Norge og EU påpeker viktigheten av gjenbruk i Weee direktivet og i de kommende krav til sirkulærøkonomi. Dersom ikke hele verden var et marked for velfungerende produkter som faktisk kan gjenbrukes – så burde det komme informasjon om hvilke markeder som er uaktuelle. NORSIRK er ikke kjent med at det har skjedd, og derfor fortsetter vi kartleggingen – for å finne et reelt marked hvor norske radioer kan gjenbrukes.
NORSIRK har jobbet med gjenbruk av IKT-utstyr i mange år, gjennom datterselskapet vårt Alternativ Data. Vi har nå også startet egne produksjonslinjer for å øke komponentgjenbruken fra EE-produkter. Vi jobber svært aktivt med den sirkulære økonomien. Erfaringene vi besitter strekker seg lang tilbake – listen vi legger for gjenbruk er høy – og det ville vært uaktuelt å skipe søppel til Afrika.

Gjenbruk er noe annet – som ikke må forveksles med ulovlig eksport av avfall.

Stig Ervik
Adminsitrerende Direktør
NORSIRK

De viktigste ressursene

«Da er de ansatte med på å gi noe tilbake til samfunnet, de er ressurser – noe som mange av dem har drømt om å være.»

Produsentansvar, innsamling og miljøsanering, gjenvinning og gjenbruk. Kundefokus, produksjon av markedsmateriale, salg, storkundeoppfølging. Oppfølging av kommunikasjonsplaner, IT-systemer som ikke virker. Lange møter, korte møter, kjedelige arbeidsoppgaver, rutiner.

Arbeidslivet er som ekteskapet – «i gode og onde dager». Men av og til dukker det opp noe som er spesielt – så spesielt at det varmer – og gjør at hverdagskjøret og de daglige rutinene glemmes fullstendig.

Hvert år gir NORSIRK ut en bærekraftsrapport. I årets rapport presenteres en bedrift som jeg var på besøk hos rett etter jul. Det er en bedrift som jobber med arbeidsmarkedstiltak for folk som trenger et sted å gå til for en periode – eller som trenger et sted å jobbe for resten av livet. Noen av disse menneskene er intervjuet i årets bærekraftsrapport. Jeg møtte flere av dem som jobber med å skru på kasserte EE-produkter tidlig i januar i år, og det var et fint møte.

Jeg traff ikke daglig leder i denne bedriften da jeg var på besøk – men hun er også intervjuet i årets bærekraftsrapport. Og nå i dag, en grå torsdag i Oslo, leser jeg korrektur på hele rapporten, og blir grepet av ordene som kommer fra Randi, daglig leder, om samarbeidet mellom NORSIRK og Itas:

Det er veldig meningsfylt å gi arbeid til så mange mennesker. Det er viktig for samfunnet som får store gevinster, men enda viktigere for den enkelte som får være en ressurs.

Arbeidet Itas gjør for NORSIRK sørger for at flere komponenter kan gjenbrukes – miljøgevinstene er ganske enorme når gjenbruk kommer før gjenvinning, særlig hva gjelder EE-produkter. Hele artikkelen om samarbeidet mellom NORSIRK og Itas kommer i REN VERDI som deles ut den 30. mars på vår årlige samling – denne gangen i Kulturkirken Jakob. Påmelding til arrangementet, som er kostnadsfritt, kan gjøres her.

Ta deg tid til å lese Randis oppsummering to ganger. Alle skal ha muligheten til å være en ressurs:

For oss er det viktig å ikke bare gi folk en jobb for jobben sin skyld. Vi gir dem jobb fordi arbeidet de gjør skaper verdier og er viktige for samfunnet. For oss har det vært viktig å tilby reell verdiskaping. Da er de ansatte med på å gi noe tilbake til samfunnet, de er ressurser – noe som mange av dem har drømt om å være.

 

Guro Kjørsvik Husby
Kommunikasjonsdirektør – NORSIRK