NORSIRK skal kartlegge gjenbruksmarkeder for kasserte FM-radioer

I Stavanger har IVAR, det kommunale gjenvinningsselskapet for flere kommuner på Jæren, lenge ønsket å gjøre noe med FM-radioene som vil bli kassert i forbindelse med overgangen til DAB. I den forbindelse ble NORSIRK utfordret til å kartlegge hvor i verden vi finner reelle gjenbruksmarkeder for FM-radioer. Denne utfordringen har Stig Ervik, administrerende direktør i NORSIRK, tatt imot, og har nå satt i gang med å kartlegge hvor våre gamle FM-radioer kan benyttes.

Nyheten har blitt tatt godt imot av flere kommunale IKS’er, og flere har tatt kontakt med NORSIRK etter oppslagene i nyhetene. Kommunene skal i første omgang legge til side brukbare radioer, inntil NORSIRK finner et reelt gjenbruksmarked i Europa, Asia, Amerika eller Afrika. -Radioene skal være funksjonsdyktige dersom de skal eksporteres ut av Norge, slår Stig Ervik i NORSIRK fast, – det er også uaktuelt å sende utstyr til land som ikke støtter teknologien som er i radioene.

Avfall Norge, som er paraplyorganisasjonen for de kommunale renovasjonsselskapene her i landet, er positive til initiativet fra Rogaland. Fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge forteller at Stortinget endret forurensningsloven like før jul, og at det da ble slått fast at gjenbruk skal prioriteres før gjenvinning.

Det er altså ingen tvil om at det for miljøets del er bedre med gjenbruk enn gjenvinning. Det er også bakgrunnen for at NORSIRK ser på gjenbruksmuligheter for gamle FM-radioer. Hvis flere kommuner er interesserte i å se på mulighetene for gjenbruk istedenfor gjenvinning, kan NORSIRK kontaktes på adm@norsirk.no

Dersom du er interessert i å høre nyhetssendingen om gjenbruk av radioer, sjekk ut denne lenken:
https://radio.nrk.no/direkte/alltid_nyheter#start=07:26:09

Slank restavfallet ditt

I snitt kaster hver og en av oss 1,3 kilo elektronisk avfall i restavfallet. Det tilsvarer 6700 tonn med elektrisk avfall rett i søpla –  bokstavelig talt. i NORSIRK gjenvinner vi i snitt 97,5 % av alt vi samler inn. Vi kunne altså gjenvunnet 6532 tonn til. Det er det samme som 18 000 bur med EE-avfall. Eller 562 fullastede lastebiler med henger.

Informasjonskampanjen Slank Restavfallet er et samarbeid mellom de fleste returselskapene i Norge, og har som hovedbudskap, at det er mer å hente på å kildesortere. Det kastes for mye elektrisk avfall, for mye farlig avfall, for mye plast, papir, glass, tekstiler osv i restavfallet. Dette er avfallsfraksjoner som burde kildesorteres – slik at vi som jobber med de forskjellige fraksjonene, kan få gjort jobben vår.

Loop er prosjektleder for kampanjen – og de har tatt en del spennende bilder som godt illustrerer hvor mange ressurser som kastes i restavfallet. Flere av bildene var avbildet i Dagbladets Magasinet den 11. februar. I tillegg vil NORSIRK vise alle bildene tatt under vårt årlige seminar, som i år holdes den 30. mars i Kulturkirken Jakob.

I tillegg til gode bilder har det også blitt laget en informativ film i forbindelse med Slank Restavfallet – som vi gjerne anbefaler og deler.

Husk kildesortering. Det nytter.