Sertifikater på plass for 2017

Alle som ivaretar sitt produsentansvar gjennom NORSIRK har anledning til å laste ned sertifikater som forteller at deres produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje ivaretas på lovmessig rett måte, gjennom NORSIRK. Sertifikatene er tilpasset hver type produktgruppe; emballasje, batterier, EE-produkter – og de kan lastes ned på norsk og/eller engelsk.

 

Svært mange kunder legger ved sertifikatene i anbudskonkurranser der de deltar – for å vise at produsentansvaret er ivaretatt. Flere har også hatt god bruk for sertifikatet i forbindelse med sertifiseringsprosesser, både ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiseringer.

 

For å laste ned sertifikatene må du ha tilgang til NORSIRKs Miljøportal. Dersom du ikke har tilgang – send en e-post til din kundekontakt hos oss, eller til adm@norsirk.no