Informasjonsplikt

Informasjonsplikt

Alle NORSIRKS kunder er underlagt bestemmelser i Avfallsforskriftens kapittel 1.

En av pliktene som er beskrevet der, er informasjonsplikten både produsentansvarsselskapet har (NORSIRK), produsenten (i Norge også = importøren) og forhandleren. Ikke alle har løst denne informasjonsplikten på en tilfredsstillende måte – eller i det hele tatt.

En av NORISRKS oppgaver er å bidra til at våre kunder er – for å bruke et av fjorårets store buzzword – compliant, med de forpliktelsene som ligger i å ha et produsentansvar. Derfor informerer vi om lovteksten – slik at alle som har produsentansvar og eller er en forhandler, skal være klar over denne.

Miele er en kunde av NORSIRK som har løst informasjonsplikten sin på en fin måte, med en egen nettside om retur av kasserte produkter. Denne er svært informativ– så vi deler den gjerne, til inspirasjon for andre: https://www.miele.no/husholdning/retur-av-kasserte-produkter-278.htm

For å gjøre det enklere for våre kunder kan teksten nedenfor klippes ut og legges på egne nettsider – så er deler av informasjonsplikten ivaretatt.

«Retur av kasserte produkter
……… (kunden) ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig retur og gjenvinning gjennom å være med i NORSIRKS produsentansvarsordning.
NORSIRK er et landsdekkende, bransjeeid og nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall, batterier og emballasje.  
NORSIRK henter EE-avfall, batterier og emballasje fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak.
Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.  
Næringsdrivende kan også levere til de samme stedene, men de vil kunne belastes for et vederlag ved innlevering. Alternativt vil forhandler kunne kreve nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

For mer informasjon om NORSIRK se www.norsirk.no
For en landsdekkende oversikt over hvor du kan levere avfall – se www.sortere.no

Miljøsertifikater på norsk og engelsk

Kundene våre etterspør oftere sertifikater på at de tar sitt produsentansvar. Alle NORSIRKS kunder har tilgang til å laste ned sertifikater på de produsentansvarsordningen de ivaretar gjennom oss, fra vår Miljøportal (kontakt oss på adm@norsirk.no hvis du ikke har tilgang). Sertifikatene er også dokumentasjon som kan benyttes til egne sertifiseringer- eksempelvis i Miljøfyrtårnsertifiseringer eller ISO-sertifiseringer.

 

Lovteksten som regulerer informasjonsplikten

Avfallsforskriftens kapittel 1

Plikter for forhandler
§ 1-6. Plikt til å informere
Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Når EE-produkter omsettes eller leveres utenfor butikklokale i Norge, herunder ved netthandel, skal forhandler informere om mulighet for vederlagsfri retur. Informasjonen skal være iøynefallende, lett lesbar, skille seg ut fra øvrig informasjon og fremkomme tydelig ved kjøp.

IV. Plikter for produsent og representant
§ 1-12.    Plikt til å informere
Produsent skal i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell og for øvrig der det er hensiktsmessig, informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. Det må fremgå hvor de aktuelle EE-produktene bør leveres ved kassering, at de inngår i et retursystem for innsamling og behandling og at de tas imot vederlagsfritt.

 

Salgsbrosjyrer/informasjonsmateriell

Alt salgs- og brosjyremateriale skal inneholde informasjon om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, men leveres inn for gjenvinning. Vårt forslag til tekst i brosjyrer/markedsmateriale, sammen med bruk av vår logo, er:

Vi tar, kostnadsfritt, imot kasserte EE-produkter. NORSIRK sørger
for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av produktene.

Kuldemøbler er ikke som de engang var

Visste du at du kan søke om bindende klassifisering på produkter som skal tolles inn? Mange store kjølemøbler kobles i dag rett på bygget, og inneholder ikke gasser /væsker som skal spesialbehandles ved kassering. Sjekk dine egne varer, søk om bindende klassifisering fra Tolletaten, og betal riktig miljøgebyr. NORSIRK har allerede rådgitt flere kunder om dette. 

 

Dagens kjøle- og kuldemøbler inneholder ikke de samme miljøfarlige kjølemediene som før. Da skal de heller ikke belastes med et miljøgebyr som er tilpasset miljøsanering av miljøfarlige gasser. Typisk kan et kuldemøbel i dag kobles til et eksternt kjøleanlegg, hvilket betyr at selve produktet ikke inneholder miljøfarlige kuldemedier.

Grete Astad i selskapet Tollkonsult har bistått Kelvin AS i søknaden om bindende klassifisering for kjøledisker som ikke inneholder de miljøfarlige gassene. NORSIRKs kunde Kelvin er nå vår første kunden med bindende tollklassifisering – som igjen innebærer at Kelvin belastes med et riktig miljøgebyr.

-Miljøgebyret på en del av produktene våre har gått bra ned, sier en fornøyd teknisk sjef, Jørgen Skrikestad, i Kelvin.

Hege Skodje, KAM i NORSIRK, håper flere vil benytte seg av muligheten til å søke om bindende klassifisering av kuldemøbler. -De av kundene våre som setter produkter på markedet som ikke benytter de miljøfarlige kjølemediene skal heller ikke betale for dette. Derfor oppfordrer jeg flere til å gjøre som Kelvin har gjort – for å få rett kostnad forbundet med rett produkt, sier Skodje.

Regelverket fra EU om produsentansvar er klart og tydelig på at «polluter pay» skal gjelde. Det er også bakgrunnen for at miljøgebyrene på kuldemøbler differensieres. Produkter som krever særskilt behandling, særskilt logistikk eller særskilte sikkerhetstiltak, skal ha et miljøgebyr som dekker denne kostnaden. Nå som flere og flere store kjøledisker kobles direkte på eksisterende kjøleanlegg, vil det være riktig å søke om bindende klassifisering av disse produktene.

Ta kontakt med NORSIRK for mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å få på plass en bindende klassifisering, eller ta kontakt med Grete Astad i Tollkonsult.

 

 

FAKTA:

R11 (triklorfluormetan) og R12 (diklorfluormetan) er gasser som tidligere ble brukt i kuldemøbler, og som er svært skadelige for blant annet ozonlaget. Eldre kuldemøbler som fortsatt har slike gasser blir tappet for disse, og så blir gassene destruerte. Bildet viser gassflasker med farlige gasser som skal destrueres.

Svensk elektronikk-skatt

Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen kommenterer om deres syn på innføring av skatt på elektronikk i Sverige. Vi i NORSIRK har ikke fått noen signaler fra norske myndigheter om at noen lignedne er på trappene her i landet. Det kan allikevel være greit å vite hva som skjer i Sverige – og hva Elektronikkbransjen mener om saken.

Feilslått svensk miljøskatt?
Svenske myndigheter innfører fra 1.juli 2017 en ny miljøskatt som i hovedsak rammer forbrukerelektronikk. Intensjonen er å redusere bruken av flammerhemmere, eller å få produsentene til å bytte til andre kjemikaler som er mer miljøvennlige.  Skatten har vært svært omstridt i Sverige, da mange mener at det er en ren fiskal skatt, altså at hensikten kun er å få inn penger til staten, i dette tilfelle beregnet til rundt 4 milliarder kroner. Skatten pålegges produkter som lagerføres i Sverige. Beløpet er 8 kroner per kilo hvitevare og 120 kroner per kilo for øvrig elektronikk, med et maksimalt skattebeløp på 320 kroner. Merverdiavgift tilkommer på toppen.
Det betyr at en vaskemaskin vil bli rundt 400 kroner dyrere, en datamaskin med skjerm vil få et tillegg på rundt 800 kroner og en spillkonsoll 400 kroner i ekstra skatt.

Siden skatten kun pålegges lagerførte varer i Sverige, så er kan svenske forbrukere unngå å betale om de bestiller varen i utenlandske nettbutikker. For motstanderne av skatten er dette et viktig argument, i tillegg til at dette er konkurranse hemmende for svensk varehandel. Svenske analyser viser at rundt 1000 arbeidsplasser vil gå tapt grunnet skatten, spesielt innen varehandel og logistikk. Det er varslet at flere store aktører vil flytte sine lager ut av Sverige.
Samtidig stilles det store spørsmåltegn med miljøgevinsten. Det svenske markedet utgjør en tiendedels prosent av det globale markedet. Det er lite trolig at de store globale produsentene vil endre sine produksjonslinjer for et så lite marked. Mengden av disse kjemikalene vil derfor ikke minke, hverken i Sverige eller i resten av verden. Da gjenstår skatten som et rent finansielt verktøy, som blir merket med miljøsaken.

Reduksjon av flammehemmere og andre miljøskadelige kjemikaler er viktig, men det må gjøres i større skala, minimum på europeisk nivå, helst på globalt nivå. En ekstra skatt er ikke veien å gå.

Jan Røsholm
Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen

Sertifikater på plass for 2017

Alle som ivaretar sitt produsentansvar gjennom NORSIRK har anledning til å laste ned sertifikater som forteller at deres produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje ivaretas på lovmessig rett måte, gjennom NORSIRK. Sertifikatene er tilpasset hver type produktgruppe; emballasje, batterier, EE-produkter – og de kan lastes ned på norsk og/eller engelsk.

 

Svært mange kunder legger ved sertifikatene i anbudskonkurranser der de deltar – for å vise at produsentansvaret er ivaretatt. Flere har også hatt god bruk for sertifikatet i forbindelse med sertifiseringsprosesser, både ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiseringer.

 

For å laste ned sertifikatene må du ha tilgang til NORSIRKs Miljøportal. Dersom du ikke har tilgang – send en e-post til din kundekontakt hos oss, eller til adm@norsirk.no

Er du med på StafettBirken 2017?

NORSIRK viderefører tradisjonen og inviterer kunder, leverandører og andre interesserte til å gå StafettBirken på Lillehammer sammen med oss.
Fredag 17. mars braker det løs – med ny løype også! Tidligere år har StafettBirken gått fra Rena til Lillehammer – i år er det en runde som skal gås av alle – så mulighetene for å heie frem lagkameratene sine er absolutt tilstede (for øvrig også enklere å sammenligne tidene sine- for de som ønsker det).
Å gå på lag med miljøet og NORSIRK er et svært sosiale arrangement. Alle som går sammen med oss får lik lue – slik at vi lettere skal kjenne hverandre igjen – og slå av en prat. Det kunne tidligere bli en stund å vente på de forskjellige etappene – og da var det greit å ha noen å diskutere skismurningen med.

Når: Fredag 17. mars
Hva: StafettBirken på lag med miljøet og NORSIRK
Og: Stor feiring av egen innsats samt premiering på Lillehammer hotell fredag kveld når vi alle er vel i mål

NORSIRK sørger for påmelding av lagene. Vi inviterer også alle til festmiddag fredag kveld, på Lillehammer hotell. Dere må selv dekke transporten til Lillehammer, samt overnattingen på hotellet. Vi har reservert en del rom, og det er førstemann til mølla som gjelder. Vi garanterer også fine deltakerpremier til alle som går sammen med oss og som er på festmiddagen fredag kveld.

Påmelding sendes guro@norsirk.no så raskt som mulig, med informasjon om:
– Navn på laget:
– Navn på lagdeltakerne:
– Overnatting fra torsdag til fredag:
– Overnatting fra fredag til lørdag:
– Deltakelse festmiddagen:

Mer om løypeprofil – Birkenarrangemtet osv kan du lese om her: http://www.birkebeiner.no/no/Nyhetsartikler/StafettBirken-i-ny-drakt/

 

Forbud mot flere stoffer

Miljødirektoratet har utvidet listen sin over forbudte stoffer fra nyttår. Et av stoffene kan finnes i elektronikk, og dermed kan det være produsenter i NORSIRKs kundekrets som blir berørt av forbudet. Miljødirektoratet skriver selv på egne nettsider: Flere miljøgifter fikk fra nyttår innpass i et av Norges dårligste selskap. Det er strålende nyheter for natur og miljø.

Det er en målsetting i Norge i dag at stoff som i negativ forstand kan påvirke helse og miljø, skal reduseres og forbys, og at utslipp fra slike skal stanses innen 2020. Det er ikke lenge til, og Miljødirektoratet har jobbet aktivt i mange år for å komme i mål med dette arbeidet.

NORISRIK er også opptatt av å være med på å ivareta helse og miljø for mennesker og dyr, og har derfor startet med egne kontroller av kondensatorer for å utelukke at nyere typer har den farlige miljøgiften PCB i seg. Mer om det prosjektet finnes her.

Stoffet som enkelte elektronikkprodusenter nå må slutte med er et fluorstoff som heter perfluorheksansulfonsyre (PFHxS). Foruten å finne det i elektronikk, kan det også finnes i blant annet i brannskum, maling, tepper, tekstiler, impregneringsmidler, og slippbelegg på kokekar.

De negative konsekvensene ved stoffet er at det mistenkes for å forstyrre hormonbalansen i dyr, og forsøk viser også atferdsendring som en konsekvens. Analyser viser at det i dag er en rekke dyr i polare strøk som har stoffet i seg: polartorsk, polarmåke, ringsel og isbjørn. PFHxS brytes ikke ned i miljøet.

Kilde: www.miljødirektoratet.no

Grønnere avfallslogistikk

Stor undersøkelse av kondensatorer