Fra 1.1.2017 heter vi NORSIRK

Med et nytt år kommer nye muligheter. Vi starter det nye året med et nytt navn: NORSIRK.

Bakgrunnen for navnebytte
2016 har vært et bra år med god vekst for oss. Med en økning i både kundemasse og i innsamlet volum av batterier, emballasje og EE-avfall, har vi sett at vi ikke lenger hadde et egnet navn for å dekke alle produsentansvarsordningene våre. Det er bakgrunnen for et feiende flott nytt navn fra 2017.