Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?

Hva trenger din bedrift for å ivareta livsløpet til de elektriske produktene du benytter? I NORSIRK påstår vi at du trenger noen med kompetanse innen svært mange områder!
Ved kassering av elektriske produkter skal norsk lovverk følges – hvilket innebærer en problemstilling de færreste har kompetanse til å mene noe om: skal man benytte seg av et godkjent returselskap eller gå rett til en «skraphandler»?

Sikring og sletting av data er et annet tema som man bør (må) ta stilling til – hvor mye sikring og sletting er nødvendig? Hvilken standard skal man legge seg på – sletting av all data eller fysisk ødeleggelse av produktene?

Dokumentasjon på at alt er gjort riktig – både av hensyn til lovverket, av hensyn til egne sertifiseringer, for å kunne rapportere til eventuelle mor-selskaper og være i samsvar med deres krav – hvordan sikrer man at alt dette ivaretas?

En annen problemstilling som også skal hensyntas er om de elektriske produktene skal kasseres eller videreselges til gjenbruk som funksjonelle produkter? Er noen i bedriften stand til å ta kvalifiserte valg om dette? Og innehar vedkommende nok informasjon om ettermarkedet – slik at beste løsninger velges? Eksempelvis er komponentgjenbruk som er noe en bedrift bør ta stilling til – dersom de ikke ønsker at eksempelvis en hel produksjonslinje skal selges og gjenbrukes som en helhet. Rustfritt stål og andre metaller har også en positiv verdi, noe som bedriftene ofte ikke er klar over, og da er spørsmålet hvem skal bidra til at din bedrift tar de riktige valgene ved kassering av elektriske og elektroniske produkter?
NORSIRK har rigget seg for å bli denne partneren. Vi ivaretar produsentansvaret på vegne av våre kunder – produsenter og importører. Men det er mange som ikke faller inn under produsentansvarsordningen som kan ha behov for våre tjenester. Bredden vi har i tilbudet til kundene våre strekker seg helt fra rådgivning i avfallsspørsmål, planlegging og utføring av logistikktjenester, sletting av data, reparering av produkter, kunnskap om eksport og ikke minst gjenvinning.
Vi tror flere og flere bedrifter i det norske markedet trenger den ekspertisen et produsentansvarsselskap tilbyr, for å sikre bedriftens verdier, bedriftens merkevare og ivaretagelse av bedriftens samfunnsansvar. Problemstillingene man møter i dag ved kassering av EE-materialer er så mange og forskjellige – at det kan ikke forventes at en bedrift selv sitter på denne kompetansen. Og der er det NORSIRK kommer inn i bildet.

  • Vi kjenner det norske lovverket som omhandler elektrisk og elektronisk avfall og gjenvinner i samsvar med dette
  • Vi bistår kundene våre for at de skal ta de rette valgene når EE-produkter skal kasseres
  • Vi kjenner ettermarkedet – og kan derfor bidra til at kostnadene ved avfallshåndtering blir mindre, eller at det blir plussverdier
  • Alle våre kunder har mulighet til å få et Co2-regnskap og informasjon derifra kan benyttes i selskapets miljørapportering
  • Vi kan dokumentere prosessen og rapporterer på fysisk gjenvinning
  • Ved behov for sletting sørger vi for sikker håndtering og utføring gjennom datterselskapet vårt (www.ad.no)
  • Logistikken ordnes av oss – for å gjøre våre kunders hverdag enklere

Trenger du noen å diskutere bærekraft og håndtering av ditt EE-materiale med – ring på 4000 4201 eller send en e-post til adm@elretur.no

Informasjonsmøte om WEEE Europe

Weee Europe er en svært bra løsning for internasjonale selskaper som innehar produsentansvar i flere europeiske land. For å gi en bedre oversikt over hva WEEE Europe kan tilby – arrangeres et møte i Stockholm, dem 01.02.2017. Dette møtet streames også – for de som ikke er i eller kan reise til Stockholm denne dagen. Mer informasjon nedenfor – på engelsk:

 

Information Meeting WEEE Europe : One-Stop Shop solution to simplify Compliance on European level

  • Your company is already active in several countries in Europe and is striving to optimise procedures on WEEE & Batteries as you still manage compliance locally?
  • You already have a Nordic administration of WEEE & Battery Compliance and takes more time and efforts than it actually should?

It is crucial as producer to understand the various obligations one is confronted with to be compliant in the different EU Member States. Elker (Finland), Elretur (Denmark), Elretur/NORSIRK (Norway) and El-Kretsen (Sweden) are Partners and Shareholders of WEEE Europe, a company created to provide you the excellent service on European level that you are used to in our national markets so far.

Why don’t you take the opportunity and get to know WEEE Europe, our services and the innovative Declaration platform during our WEEE Europe meeting on:

01.02.2016, from 09:00 – 11:00h
at
El Kretsen Office
Klara Norra Kyrkogata 31
111 83 Stockholm
Sweden

You may either join us personally in Stockholm or participate via Web Conference from wherever you are located. Representatives of all Take Back Schemes and WEEE Europe will be present.

Additional information about Weee Europe is available under: www.weee-europe.com

Please click here to confirm your particpation :
https://goo.gl/forms/OLgD4wHok2LD8kde2

Please reply latest by Friday, 20.01.2017

Fra 1.1.2017 heter vi NORSIRK

Med et nytt år kommer nye muligheter. Vi starter det nye året med et nytt navn: NORSIRK.

Bakgrunnen for navnebytte
2016 har vært et bra år med god vekst for oss. Med en økning i både kundemasse og i innsamlet volum av batterier, emballasje og EE-avfall, har vi sett at vi ikke lenger hadde et egnet navn for å dekke alle produsentansvarsordningene våre. Det er bakgrunnen for et feiende flott nytt navn fra 2017.

Carrycut og Elretur med spennende samarbeid

Carrycut hjelper deg med å sende, motta og frakte ting. Alle slags ting. Spar tid, spar penger, tjen penger, møt mennesker og spar miljøet.
Gjennom Elreturs og Carrycut sitt samarbeid, kan du levere elektrisk avfall til Elretur/NORSIRK – som gjenbruker eller gjenvinner dette.
Se filmen – last ned appen (først klar i januar – men vi starter markedsføring nå) – og benytt deg av mulighetene gjennom Carrycut.

 

 

Tar det fulle og hele ansvar

I desemberutgaven av Ingeniørnytt er produsentansvarsordningen til Elretur grundig belyst for alle som ikke er opplest på dette temaet – og som ønsker å konkurranseutsette og kanskje spare penger på denne tjenesten. For mer informasjon om hvilke tjenester Elretur kan tilby, gå inn på nettsidene til selskapet.

Markeds- og informasjonssjef Guro Kjørsvik Husby i Elretur er intervjuet, og nedenfor er noen av de viktigste sakene fra intervjuet fremhevet. Stikkord er offensiv tilnærming til noe som likevel er pålagt, bærekraft samt forbedring av bunnlinjen gjennom å sjekke markedet.

Tar det fulle og hele ansvar
Avfallsmarkedet er i endring. Produsenter og importører vil i fremtiden få større ansvar for miljøriktig håndtering av eget avfall. -De som tar en offensiv tilnærming til dette kan styrke bunnlinjen betydelig, sier Guro Kjørsvik Husby, markedssjef i Elretur.

Importører som tar sitt produsentansvar på alvor
-Våre kunder ser bærekraft som en integrert del av sin forretningsmodell. Det er lønnsomt og det er bra for selskapets omdømme. De som tar et aktivt ansvar ligger et hestehode foran alle andre som enda ikke har sett nytten av dette. Når Apple får oppmerksomhet fordi de gjenvinner gull fra egne mobiler, da kobler de produsentansvar og bærekraft sammen på en eksemplarisk måte, sier Kjørsvik Husby, som poengterer at det handler om å redusere kostnader ved å bruke ressurser bedre.

Millioner å spare
Mange er knyttet opp i ulike produsentansvarsordnigner, og lojaliteten til tilbyderne er enormt stor. Kjørsvik Husby sammenligner dette som å bli værende hos den dyreste tilbyderen av bank og forsikring, fordi slik har vi alltid gjort det.

 

Fra Ingeniørnytt nr 10.2016.

 

Dersom det er spørsmål til intervjuet eller de tjenestene Elretur kan tilby, ta kontakt på adm@elretur.no

Emballasjeforskrift på veg

Miljødirektoratet har i dag sendt ut høringsforslaget til ny forskrift om produsentansvar på emballasje. Det betyr at Miljøverndepartementet har besluttet at EU-direktivet om emballasje skal implementeres i norsk lov gjennom forskrift, og ikke gjennom bransjeavtaler, slik status er i dag.

-I Elretur er vi svært fornøyde at det er besluttet at det kommer en forskrift. Bransjeavtalen har fungert svært godt så lenge det kun var en aktør på banen, men etter at monopolet på dette ble brutt, er det helt klart en fordel at en forskrift regulerer denne bransjen, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur. Ervik kan vise til mange års erfaring med forskriftsfestet produsentansvar på EE-produkter -og batterier.

Ervik fortsetter:  -Faktisk kan vi berømme våre kunder i Elretur som for en del år siden ønsket at hverdagen burde forenkles – ved at vi også skulle tilby produsentansvarstjenester på emballasje. Miljødirektoratet påpeker i uttalelsen om høringen, og de har også påpekt det tidligere, at det er på grunn av konkurransen i markedet at vi får en forskrift.

Ervik påpeker at Elreturs grunnleggende holdning er at konkurranse på markedet er det beste for kundene, og han ser derfor frem mot å konkurrere på like vilkår i produsentansvarsmarkedet for emballasje. -Vi er også i prosess for å ansette en egen produktansvarlig innen emballasje, så vi satser på å være en aktør på dette markedet, smiler Ervik.

For å lese mer om saken eller kommentere på høringsuttalelsen – følg lenken her.

DAB vs FM

Er det et søppelberg på vei?

Den siste tidens debatt om slukking eller ikke av FM-nettet har ikke foregått i stillhet. Det har vært sterke meningsbærere både for og mot. Status nå er at Stortinget har besluttet å følge opprinnelig slukkeplan.

Vi som jobber med innsamling, miljøsanering og gjenvinning av radioer og alle andre typer elektrisk og elektronisk avfall, har ikke involvert oss i denne diskusjonen, selv om vi har vært inviterte flere ganger. Vår samfunnsoppgave er å sørge for at både radioene som kasseres (og alt annet EE-avfall), ender i gjenvinningskretsløpet – i den sirkulære økonomien.

Det har vært uttrykt engstelse for det «berget» med radioer som nå vil kasseres. Det kan vi garantere at vi skal håndtere på en god måte – både med tanke på logistikken og selve gjenvinningen. Elretur jobber «bak» mottakspunktene som forbruker møter når han skal levere sitt kasserte EE-avfall – det er vi som henter EE-avfallet som leveres til kommunale gjenvinningsstasjoner og forhandlere. Begge typene mottakssteder har en lovpålagt mottaksplikt de må forholde seg til. De skal også sørge for god  informasjon og skilting – slik at forbruker lett kan kvitte seg med avfallet, uten kostander.

I Elretur har vi jobbet i flere år med å oppfordre alle forhandlere til å ivareta informasjonsplikten de har for gratis mottak av EE-avfall. Noen er bedre enn andre til dette, og oppfordringen nå når FM-slukkingen er et faktum, er at forhandlerne tar sin informasjons- og mottaksplikt på alvor – og bidrar slik at vi også kan gjøre jobben vår – som er å gjenvinne råvarene i de gamle FM-radioene og få disse råvarene inn i kretsløpet av materialer igjen.

 

Stig Ervik
Administrerende direktør – Elretur

Gjenvinner mer enn 99% av varmeovner

Dagens gjenvinningsteknologi sørger for at nesten ingenting går til spille når gamle varmeovner omgjøres til nye produkter. Elretur klarer å gjenvinne over 99% av materialene når forbrukere leverer inn varmeovner til produsent.

– Vi blir stadig flinkere til å få ut råmaterialene av avfallet. Nå sender vi mer materiale tilbake til kretsløpet enn vi gjorde før, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur.

Varmeovner omfattes av produsentansvarsordningen. Dermed må alle som selger eller produserer varmeovner i Norge sørge for at avfallet håndteres på forskriftsmessig vis. Elretur er eksperter på å gjenvinne EE-avfall.

 

Sortering, knusing og smelting

– Hva er hemmeligheten bak den høye gjenvinningsgraden på varmeovner?

– Det starter med god sortering av avfallet som kommer inn. Da er det lett å knuse råmaterialene som sendes videre til smelting. Det har skjedd en utvikling i hele gjenvinningsløpet, sier Ervik.

Til slutt står Elretur igjen med rene råmaterialer som sendes tilbake til kretsløpet og blir til nye produkter.

 

Samarbeider med Clas Ohlson

Clas Ohlson er blant aktørene som leverer inn flest varmeovner til Elretur. Gjennom produsentansvaret er de forpliktet til å ta imot elektronikken som kundene leverer inn. Camilla Tully, kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson, forteller at ordningen fungerer godt.

– Vi tar imot alt av småelektronikk, også varmeovner. Vi har en avtale med Elretur, og da vet vi at alt avfall blir tatt hånd om på riktig måte. Når du bytter inn din gamle varmeovn, så gjenvinner de over 99% av ovnen, sier Tully.

Høy gjenvinningsgrad gir billigere produsentansvar

Materialer som er gjenvunnet selges tilbake til råvaremarkedet og blir til nye produkter. Høyere gjenvinningsgrad betyr at mer av råvarene går tilbake til kretsløpet, og returselskapet må bruke mindre ressurser på sanering og deponi. Gevinsten deles med kunden i form av rimeligere produsentansvarsavtaler.

– Det er vår betalingsmodell. Slik holder vi oss konkurransedyktige på pris, samtidig som vi mener det gjør prisen mer rettferdig, sier Ervik.

Stig Ervik, direktør i Elretur.

Stig Ervik, direktør i Elretur.