Elretur og FOU

Elreturs forskningsprosjekt SmartEEre Logistikk har fått mye oppmerksomhet. En forskningsartikkel, The effects of geographical, operational and service parameters on WEEE transport networks, er nylig publisert i International Journal Of Logistics. Forfatterne av artikkelen er Østfoldsforsknings John Baxter og BIs Eirill Bø, to svært sentrale aktører i FOU-prosjektet til Elretur.

Stig Ervik, direktør i Elretur, er godt fornøyd med innsikten prosjektet har gitt. -Vi står nå foran nye kontraktsforhandlinger både på behandling og transport av EE-avfall, og det er klart at mye av det SmartEEre har avdekket er momenter vi tar med oss når vi nå skal forhandle kontrakter som skal gjelde for de neste årene, sier direktøren i Elretur.

Lenken til den siste publiserte forskningsartikkelen finner du her: http://www.tandfonline.com/eprint/VfCvbFAMZTpS85jbG6Ax/full

Forhandlere har batteriforpliktelser

Forhandlere som selger batterier i sine butikker har en del forpliktelser å forholde seg til når det gjelder innsamling av batterier. Vårt selskap Batterigjenvinning bidrar gjerne med oppsamlingsutstyr og informasjonsmateriell hvis det er ønskelig. Begrunnelsen for både innsamlingskravet og informasjonsplikten henger godt sammen med det faktum at det fortsatt er for mange batterier som kastes i restavfallet – det ser vi fra analyser gjort av husholdningsavfall (plukkanalyser). Samtidig er det viktig for forbruker å vite hvor man kan levere batterier – statistikken viser nemlig at det ikke blir færre batterier i omløp. I tillegg til dette kommer det flere og flere typer batterier som er oppladbare – og som dermed også gjerne inneholder restenergi når de kasseres. Da kommer brannfare som et element inn, og derfor er det viktig at forhandlerne har gode rutiner for oppbevaring og håndtering av batterier. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om batterier.

 

Avfallsforskriftens kapittel 3 om kasserte batterier

II. Plikter for forhandler

§ 3-4.Plikt til å ta imot kasserte batterier

Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri.

§ 3-5.Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring

Forhandler skal sørge for at løse kasserte batterier som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted uten fare for helse, miljø eller sikkerhet. Oppbevaringen skal ikke gjøre at muligheten for behandling, herunder gjenvinning, av de kasserte batteriene, reduseres.

§ 3-6.Plikt til å informere

Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Hett salg av varmepumper betyr mye gjenvinning

Aldri før har så mange bekjempet vinterkulda med varmepumper. Nordmenn bytter ut pumpene de kjøpte tidlig på 2000-tallet, i tillegg til å kjøpe flere. De gamle varmepumpene materialgjenvinnes til nye produkter.
Nordmenn har et varmt forhold til varmepumper. Siden 1995 har vi installert nærmere en million varmepumper i norske bygg, viser tall fra Norsk Varmepumpeforening.
Varmepumpe-leverandør Einar Smidesang i Mitsubishi Electric Norge opplever at stadig flere bytter ut de gamle apparatene sine.
– Nå bytter folk ut pumpene de kjøpte på for 15 år siden. Og folk har gjerne to eller tre varmepumper nå, mens de før hadde én, sier han.

Flere apparater vil byttes ut fremover
Fordi varmepumper har hatt en rask utbredelse i Norge de siste ti årene, er det naturlig å forvente en økning i kasserte pumper.
– Vi sier at pumpene varer i ti år eller mer. Det kommer blant annet an på service og vedlikehold, sier Smidesang.
Hva gjør man med brukte varmepumper?
– Det er viktig at montøren tar vare på de gamle pumpene. Varmepumper er spesialavfall, og må behandles av noen som har tatt kurs i håndtering av slikt.

Materialene kan brukes igjen
Etter at montørene har hentet ned de gamle varmepumpene, går de videre til materialgjenvinning. Der blir delene som kan gjenbrukes sendt videre til nye produkter, mens det farlige avfallet håndteres på en forsvarlig måte.
– I stedet for at de gamle varmepumpene legges på et lager eller på deponi, kan delene bli til nye produkter. Vi henter og demonterer varmepumpene, og sørger for at metallene kan brukes i nye produkter, sier Omar Khalid Mir i Elretur. Siden metalldelene som brukes i varmepumpene kan gjenvinnes, sparer varmepumpeprodusentene på å samarbeide med produsentansvarsselskaper.
– Vi har utviklet en metode som lar oss hente ut mer av metallene som kan gjenvinnes fra hver varmepumpe. Dermed kan mye av verdiene vi skaper gis tilbake til varmepumpeleverandørene, sier Khalid Mir.