I 2015 var Elretur størst i Norge med hele 2000 tonn it-utstyr til ombruk

Sirkulær økonomi i praksis – 2000 tonn med ombruksvarer istedenfor gjenvinning – det er bærekraft!

Sirkulær økonomi er den nye politikken i Europa og skal blant annet fremme ytterligere ombruk av komponenter og produkter. EU har gitt føringer ift ny sirkulær økonomi som alle europeiske land må tilpasse sitt lovverk. Dette må også importører og produsenter av elektronikk innrette seg etter ved å styre sine virksomheter i en ny og mer bærekraftig retning.

Elretur har gjennom sitt datterselskap AD, gjennom egne operasjoner, gjennom oppkjøpte Elsirk sitt samarbeid med andre ombruksaktører over flere år utviklet løsninger på ombruk av it-utstyr i det nordiske markedet. Store offentlige etater og konsern har gjennom samarbeidet med oss bidratt til at utrangert it-utstyr har forlenget sin levetid – med betydelige miljø- og økonomiske gevinster. Gjennom dette årelange arbeidet har myter som at «ombruksmarkedet håndteres kun via useriøse aktører» eller «ombruk konkurrerer med vårt nysalg» blitt gammeldags.

Elretur håndterte hele 2000 tonn it-utstyr til ombruk i 2015. «Med disse mengdene er vi det desidert største returselskapet på ombruk i Norge med hele 89% av totale ombruksmengder. Konkret har over 100.000 it-enheter som bærbare og stasjonære PC`er, skjermer og mobiler forlenget sin levetid, og dersom vi legger til grunn en forlengele på 3 år vil dette utgjøre en miljøgevinst på om lag 70.000 tonn CO2, strømforbruket til 10.000 henholdsvis vannforbruket til 1000 norske boliger» forteller teknisk sjef i Elretur Thor Christian Wiik Svendsen.

I Norge har det blitt samlet inn de siste 10 årene om lag 150.000 tonn EE-avfall årlig. I de samme årene har ombruk gått fra 0 til 2.200 tonn i 2015, som hittil er toppåret. «Det kan være noen mørketall for eksempel ved ulovlig eksport,  men av de rapporterte ombruksmengdene utgjør vårt ombrukstall kun 0,8% av totale EE-avfallsmengder. Dette er et nivå vi ikke kan være fornøyde med. Derfor ønsker vi å fortsette trykket og se på nye muligheter på ytterlige produktområder som for eksempel ombruk av hvitevarer og TV-apparater» avslutter Svendsen.

Elretur-Thor-Christian-KIL-6952

Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar. Etter et omfattende kartleggingsarbeid og med påfølgende sammenstilling av gjeldende lover om produsentansvar for EE-produkter er selskapet nå ute med et unikt rapporteringsverktøy som forenkler arbeidet til internasjonale produsenter. Elretur var en av initiativtakerne til WEEE Europe.

Nyhetssaken fortsetter på engelsk nedenfor:

During July 2016 WEEE Europe AG in Munich succeeded in bringing an unrivalled, highly innovative international reporting tool to market. The first customers have already signed up for the new service and started using the system. Manufacturers, Online retailers and Importers who are active in various EU member states and need to fulfil their legal obligation to report volumes of EEE and Batteries are confronted with a large amount of different regulations depending on the related national law. In particular, it is necessary to allocate all products that are in scope of the WEEE Directive into different local reporting categories, which can be far more than 100 different (sub-) categories depending on the country and Take Back System. There is nothing like a common European market and pan-European analysis of data is difficult.

The volumes put to the market then need to be reported into those categories according to the applicable national regulations and the terms and conditions of the Take Back System the producer has a contract with.

Therefore, WEEE Europe and its shareholders and partners were striving from the very beginning to offer a simple and cost-effective solution in a one-stop-shop approach to allow producers to comply with their reporting obligations.

For that purpose an online-tool was developed that significantly simplifies the process of product allocation and in addition allows a unified and simple way of declaring put on the market volumes to all WEEE Europe partners throughout Europe within one unique IT system.

The tool is available for use by companies of any size and is especially useful for online retailers searching for a cost-effective solution to deal with the complexities and challenges of the highly diverse national legislation in Europe they need to deal with.

After an extensive and successful testing phase the tool is now online. Both the WEEE Europe team in Munich as well as the contact persons at the Partner Schemes in each country are looking forward to answering questions and providing all information about the additional services WEEE Europe is able to provide to companies across the EU markets where they are active.

 

WEEE Europe AG

WEEE Europe AG was founded in 2013 in Munich. Partners of WEEE Europe are 18 of the largest and most influential European take-back systems. WEEE Europe AG supports its business partners with efficient processes to ensure compliance with legal obligations under the EU WEEE Directive and its relevant different national implementations. Its service also includes waste management solutions for batteries.

 

Members / Partners:

 • Austria: Umweltforum Haushalt
 • Belgium: Recupel
 • Czech: Asekol
 • Denmark: Elretur
 • Finland: Elker
 • France: Eco-systèmes
 • Germany: Zentek GmbH & Co. KG
 • Ireland: WEEE Ireland
 • Italy: Remedia
 • Netherlands: Wecycle
 • Norway: Elretur
 • Poland: ElektroEko
 • Slovakia: Asekol
 • Spain: Ecotic
 • Sweden: El Kretsen
 • Switzerland: Swico & SENS eRecycling
 • United Kingdom: Repic

Produsentansvarsselskaper fra hele EU på norgesbesøk

WEEE Forum er en organisasjon med godt over 30 produsentansvarsordninger fra hele EU som jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elretur har vært en aktiv pådriver for WEEE Forum allerede fra oppstart – og har nytt godt av særlig en del av rapporteringsverktøyene for nedstrømsbeskrivelser av EE-avfall når fraksjonene gjenvinnes. Reptool er et verktøy som har gitt Elreturs kunder full oversikt over hva EE-avfall har blitt gjenvunnet til – ned til de minste fraksjonene.

I to dager denne uka har WEEE Forums medlemmer hatt møter i Norge – og i den anledning ble de også busset til Revetal og Revac sitt anlegg for miljøsanering og gjenvinning. Revac har vokst til å bli en betydningsfull aktør på det norske gjenvinningsmarkedet for EE-avfall, og eies av 4 av lederne i selskapet; Anders Aas, Frank Holm, Glenn Hansen og Thomas Stange.

Eiere og ansatte ved Revac

Eiere og ansatte ved Revac

På grunn av en brann, er anlegget bygd opp helt nytt, og fremstår som «lekkert» for de fleste som har vært innom en del gjenvinningsanlegg rundt omkring. Brannsikring er tatt lengre på dette anlegget enn de fleste andre steder – og en egen mini brannstasjon står også inne på området.

Gjestene fra EU var nok allikevel mest imponert over den sluttede sirkelen som Revac har fått til på anlegget sitt. En egen linje for plast-sortering, med kverning og granulering samt float-sink teknologi hvor rene fraksjoner av PP/PE, PS, ABS og plast m/brom sorteres i fraksjoner og selges videre som ny råvare er spenstig. Særlig tatt i betraktning at alt er på samme anlegg – mottak og veiing av alle typer EE-avfall og ferdig produksjon av rene nye råvarer. Det sparer Revac for mye logistikk, og er gunstig både for miljøet og økonomisk – kunne eierne fortelle.

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg.

«Den sirkulære økonomien blir svært synlig på dette anlegget», kom det fra en av delegatene i WEEE Forum.

Thor Christian Wiik Svendsen, teknisk sjef i Elretur, presenterte for alle deltakerne tall fra Norge – og både til innsamlingsgradene og gjenvinningstallene som ligger på verdenstoppen ble det stilt mange spørsmål. Hvorfor er Norge så dyktige på dette? Wiik Svendsen dro blant annet frem de mange mottakspunktene forbruker har for å levere inn EE-avfall – gratis – som en suksessfaktor. «Norge er det eneste land i Europa hvor samtlige forhandlere som selger elektriske produkter i over 17 år har tatt imot EE-avfall på lik linje med kommuner. Nå tar Europa etter oss gjennom implementering av nytt EU-direktiv.», hevder Wiik Svendsen.

 

Invitasjon til seminar – personopplysningsloven

Følg lenken nedenfor – der ligger det mer informasjon om frokostseminaret og påmeldingslenke:

www.ad.no/ad-frokostseminar-om-personvern

Geir Erik Lian skal lede AD

– Datasikkerhet og sikker sletting skal høyere opp på agendaen både, hos virksomheter og privatpersoner sier Geir Erik Lian, ny administrerende direktør i Elreturs datterselskap AD.

Med Geir Erik har vi fått på plass en av IT-bransjens tungvektere med over 30 års erfaring fra markedsføring og ledelse. Så langt har han primært vært hos globale aktører som HP og Lenovo som har jobbet for å få utstyret ut i de tusen hjem og kontorer. Som administrerende direktør hos oss blir imidlertid hovedoppgaven å få enhetene samlet inn for sikker sletting og påfølgende gjenbruk eller resirkulering.

Sirkulær økonomi er ikke nytt for Geir Erik, ettersom han har sittet i både AD- og Elretur-styret i en årrekke.
– Gjennom styrearbeidet med Elretur og AD har jeg fått en økende interesse og forståelse for viktigheten i arbeidet med korrekt håndtering av IT-utstyr. Både med hensyn til datasikkerhet, sikker sletting, samt det å få mest mulig ut av ressursene vi har i det sirkulære kretsløpet, sier Geir Erik.

Forbereder vekst

Vi i AD har en ambisiøs vekststrategi, og vi skal være en ledende kommersiell aktør innenfor sletting og sikkerhet. Her er strengere EU-lovgivning på trappene, og de fleste norske aktører har gode muligheter for forbedring.
– Det er en rekke trender i samfunnet som jobber i samme retning som oss. Miljøhensyn og ressursbruk, inkludert gjenbruk av edelmetaller, er innlysende og velkjente temaer. Det som kommer med full tyngde er skjerpede krav til håndtering av persondata og sikker sletting. Først og fremst for virksomheter underlagt strengere personvernlovgivning, men også privatpersoners egeninteresse i å beskytte sensitivt innhold. Hos oss har vi forståelsen og kompetansen tilknyttet problematikken. Vår oppgave er å veilede og rådgi kundene våre, samtidig som vi tilbyr løsninger på utfordringene. Det handler mer om kompetanseheving i samarbeid med kundene enn markedsføring og salg, sier Geir Erik.

Et stort løft for AD

AD er et heleid datterselskap av Elretur, og konsernsjef Stig Ervik har til nå fungert som daglig leder.
– Det blir et stort løft for AD å få Geir Erik Lian på laget. Han har en meget relevant bakgrunn og stor rekkevidde innenfor denne bransjen. I tillegg har han særdeles god og bred erfaring i den kundegruppen vi ønsker å nå. Med Geir Erik i lederposisjon ser vi for oss noen spennende år i et marked som er i en rivende utvikling, sier Ervik.

Miljøfyrtårnsertifisering på gang?

Elreturs tjenester er 100% compliant.

Elreturs tilbud om å ivareta produsentansvaret på emballasje gjennom Emballasjegjenvinning AS er nå presisert som en av to godkjente ordninger i sertifiseringskravene til Miljøfyrtårn.

Hele 5000 virksomheter i Norge er sertifiserte gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn, og mange av Elreturs kunder har også denne sertifiseringen. Det er derfor med glede vi kan annonsere at vårt produsentansvarsselskap for emballasje, Emballasjegjenvinning AS, er nevnt som den ene av to godkjente leverandører på produsentansvar for emballasje i Norge.

Dette er også en viktig milepæl for konkurransen i dette markedet – det er ikke lengre noen hinder som forhindrer konkurranse på like vilkår. Diskusjonen har gått på om leverandører i det hele tatt skal nevnes i en sertifiseringstekst, men inntil ny forskrift om produsentansvar på emballasje er på plass, velger Stiftelsen Miljøfyrtårn å nevne de aktørene som i dag kan tilby egne kunder å benytte emballasjemerket Grønt Punkt, noe Emballasjegjenvinning AS kan.

Kriteriet for å få på plass en sertifisering er i dag at Virksomheten skal ha medlemskap i ordning for emballasje og emballasjeavfall som er godkjent for bruk av fellesmerket Grønt Punkt®

For mer informasjon om sertifiseringen fra Miljøfyrtårn – se www.miljofyrtarn.no