Ren Verdi – Elreturs bærekraftrapport

Avfallsmarkedet er i endring. Produsenter og importører vil i fremtiden få større ansvar for miljøriktig håndtering av eget avfall. I vår bærekraftsrapport kan du lese om hvordan Elretur som returselskap er med på å bidra til den sirkulære økonomien – en innsats vi gjør på vegne av alle våre kunder.

Miljøresultatene våre er beskrevet i raporten – og det er spesielt godt å kunne presentere tallene for besparelser av Co2. Elretur, sammen med våre kunder, sparte atmosfæren for 127 000 tonn co2-ekvivalenter i 2015.  Gjenvinningsgraden er på 97%.

Les hele Elreturs bærekraftrapport her.