Apple har skjønt det

Dell har skjønt det. Og Samsung og Electrolux og sikkert flere også. Og det de har skjønt gjør at de gjør ting rett. De er produsenter som ser produsentansvar og bærekraft som konkurransefortrinn.

Closed loops er en pådriver for den sirkulære økonomien. En på alle måter riktig måte å løse produsentansvaret på. Best practise i gjenvinning er resultatet.
Produsenter som sørger for selv å samle inn og gjenbruke/gjenvinne sine egne merkevarer, ligger et hestehode foran alle andre som ikke enda har sett nytten av dette.
Når Apple får oppmerksomhet fordi de har gjenvunnet gull fra egne mobiler, da kobler de produsentansvar og bærekraft sammen på en eksemplarisk måte (noen har misforstått og mener dette selskapet allerede har tjent nok penger og ser ikke koblingen mot sirkulær økonomi og bærekraft dessverre).

Forskerduoen Jørgensen & Pedersen sa på Elreturs frokostmøte følgende: Bærekraft handler om å redusere kostnader gjennom mer effektiv ressursbruk.

Kjennskap til innhold
Det er produsenten selv som vet best hvilke bestanddeler mobilen består av, og dermed er best egnet for å gjenbruke og gjenvinne produktet.
Produsenten vet hvilke deler som kan tas ut og gjenbrukes, og komponentgjenbruk er og må i enda større grad bli en viktig løsning for fremtiden! Skjermer på mobiler, motorer i vaskemaskiner, kompressorer i kjøleskap – alt trenger ikke produseres fra scratch hver gang. Gjenbruk /forlengelse av levetid på produkter er svært viktig å se på når løsninger for lavere klimagassutslipp diskuteres.

Hvilke metallurgiske sammensetninger som benyttes i de forskjellige delene i en mobil er det kun produsentene som vet. Tilbakeføring av egne produkter til en produsent – som kjenner kvaliteten på og innholdet i plasten/glasset/metallene – forenkler gjenvinningsprosessen formidabelt.

Bærekraft
Apple vet hva de gjør når de sørger for å samle og inn og gjenvinne egne produkter. De er ikke de eneste som gjør det. Det kalles bærekraft.

Konkurranse på like vilkår

Fra og med 1. juli skal det ikke lengre være mulig å kreve inn miljøgebyrer gjennom TVINN.
På www.toll.no står følgende:

Avtalene Tolletaten har med returselskaper om deklarering og oppkreving av miljøgebyr ved innførsel, er sagt opp. Dette medfører at miljøgebyr fra 1. juli ikke skal deklareres ved innførsel. Returselskapene vil etter dette selv være ansvarlig for innkreving av egne miljøgebyr.

Miljøgebyrene vil bli utdatert i TVINN med sluttdato 30. juni 2016. Dette gjelder følgende miljøgebyr:

AR – Miljøgebyr for biler

BG – Gebyr på batterier

BO – Gebyr på tørrbatterier

DE – Gebyr på dekk

RK – Miljøgebyrer på elektroniske produkter

RR – Miljøgebyr på elektriske produkter

Fra og med 1. juli 2016 vil deklarasjoner som sendes til Tvinn hvor det er deklarert miljøgebyr, bli avvist .

Elreturs direktør, Stig Ervik, har sett frem mot denne datoen. -Det er for mange som ikke er klar over at de blir trukket for miljøgebyrer i TVINN systemet – men nå blir denne kostnaden synliggjort, og det er bra for bransjen, sier Ervik. -Vi har flere ganger opplevd å kontakte store importører av elektriske og elektroniske produkter – som hårdnakket har påstått at de ikke belastes for miljøgebyrer – og aldri har blitt det, fortsetter Ervik. -Nå blir miljøkostnadene synlige for disse importørene – og vi regner med det blir mer interessant å benchmarke returselskapene mot hverandre nå – hvilket er bra for konkurransen i bransjen også, avslutter Ervik.

Gjenvinning av EE-avfall sparer CO2

God avfallshåndtering reduserer klimautslipp. Gjennom å gjenvinne EE-avfall samlet inn gjennom produsentansvarsordningene i Norge – spares betydelige mengder med CO2.

I 2015 ble det satt en ikke ubetydelig gjenvinningsrekord i Norge. Hele 97,5 prosent av det elektriske avfallet i Norge blir gjenvunnet. Aldri tidligere har bransjen levert et så høyt gjenvinningstall.

– Dette er en verdensrekord i gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter. Gjenvinningsbransjen og Norges befolkning kan være stolte av å oppnå en så høy gjenvinningsgrad av EE-avfall, sier Guro K. Husby i Elretur, et returselskap for EE-avfall. – Vi skal også være stolte av hvor viktig vår bransje er for besparelsen av CO2-utslipp, fortsetter Kjørsvik Husby, for produsentansvarsordningene vi er en del av – gir svært store klimagevinster.

Utregninger fra Østfoldforskning viser at gjenvinning av råvarer fra elektrisk og elektronisk avfall er svært positivt for klimaet. I 2015 sparte returordningene i Norge atmosfæren for over 437 000 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var den samlede reduksjonen i norske CO2-utslipp på 400 000 tonn fra 2013 til 2014.

– I en verden der vi blir flere og flere mennesker, må vi bruke ressursene våre bedre. Vår oppgave er å bidra til at EE-avfallet blir til nye råvarer som kan føres tilbake til produksjon av nye produkter. I stedet for å hente ut sjeldne metaller fra regnskogen er det mye bedre å bruke gjenvunnet materiale fra EE-avfall. I tillegg er det et klimatiltak som har stor effekt, sier Husby.

Det som tidligere ble sett på som en skrapmetall-bransje er nå blitt en viktig brikke for å utnytte ressursene i elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Ifølge Kjørsvik Husby hadde den positive utviklingen ikke vært mulig uten høy innsamling fra bedrifter og innbyggere.

– Gjennom det gode samarbeidet med norske produsenter og importører sørger vi for at råvarene i avfallet kan bli brukt i nye produkter. Norske bedrifters produsentansvar er sirkulærøkonomi i praksis, sier Kjørsvik Husby.

Tall fra EE-registeret viser at nordmenn i gjennomsnitt leverte inn 28 kg EE-avfall i 2015. Hele 97,5 prosent ble gjenvunnet. Av denne mengden har 84,7 prosent gått til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Elretur samler inn EE-avfall fra innsamlingssteder over hele landet på vegne av sine kunder. Ifølge Husby er gjenvinningstallene et resultat av langsiktig fokus på forskning og utvikling.

 

Billig og enkel sletting av innhold på mobilen

AD lanserer en ny og spennende tjeneste. Med cellfie.no er det enkelt å bli mobilekspert. Tjenestene gjør det raskt, sikkert og rimelig å slette data og flytte viktig innhold på tvers av telefoner og operativsystem.

Elreturs datterselskap AD er kjent som en av Norges fremste eksperter på sikker sletting og miljøriktig håndtering av maskinvare. Dermed er det også naturlig at selskapet også overfører denne kunnskapen til mobiltelefoner, som er de enhetene som norske virksomheter og forbrukere gjerne har minst sikkerhetskontroll på.

Enkelt å foreta kompliserte operasjoner

Med Cellfie kan selv de uten teknisk kunnskap slette innhold på egne mobiltelefoner, og enkelt flytte data på tvers av mobiltelefoner og operativsystem. Prisen er kun 149 kroner for hver modul som benyttes. Med Cellfie kan både privatpersoner og bedrifter via nettleseren:

  • Få slettet innholdet på en sikker måte og få bevis for at alt er borte for godt. Med ny personvernlovgivning er Cellfie Slett-tjenesten særlig viktig for virksomheter. Nyeste versjon av gjeldende operativsystem installeres automatisk når sletteprosessen er fullført.
  • Cellfie Overfør-modulen er en rask og enkel måte å flytte viktig innhold som bilder og kontakter fra gammel til ny telefon, også på tvers av operativsystem (Android/iOS/Windows).

Senere i år vil det også komme flere nyttige tjenester deriblant muligheten til å få detaljerte tilstandsrapporter på mobiler.

– Vi tror at det er et behov for en brukervennlig tjeneste der alle kan gjennomføre avanserte operasjoner på sin mobiltelefon, sier Lene Zachariassen. Hun er sikkerhetssjef i AD (tidligere Alternativ Data) som står bak Cellfie.

Man kan enten betale med kort, Paypal, eller tegne firmaavtaler.

Godkjent av NSM

AD har tre tiårs erfaring innen sikker sletting og fabrikkoverhaling av maskinvare. Selskapet er en av få med leverandørklarering fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

– Brukte mobiltelefoner har elektroniske spor som ikke bør havne i hendene på uvedkommende, og i tillegg kan mobilene faktisk ha en verdi for andre. Nå kan man trygt gi barna den gamle jobbtelefonen, selge den til andre, eller trygt levere den til miljøriktig resirkulering, sier Zachariassen.

Hun påpeker at dette med sikker sletting er særlig viktig i en tid der ID-tyveri og sensitive data på avveie er økende problem.

Usikkerheten omkring hvordan mobile enheter slettes gjør at folk enten dropper sikker sletting og gir bort telefonen allikevel, eller legger den i skuffen, hvor den ikke er til nytte for noen. Og med tiden både utgjør en trussel mot datasikkerheten og miljøet, sier Zachariassen

Les mer om de nye tjenestene herhttp://www.cellfie.no

Barnas miljøorganisasjon feirer 10 år

Miljøagentene og Elretur har samarbeidet i mange år. Vi har hatt innsamling av småelektronikk på Barnas Holmenkolldag flere vintre, vi har hatt innsamlingsstunt og poliktere som ble intervjuet av miljøagenter utenfor Stortinget, vi har feiret Verdens Miljødag med brask og bram foran slottet og i Spikersuppa, Miljøagentparade har vi gått i sammen, og nå har vi årlig batterijakt hvor landets fjerdeklassinger utfordres til å samle inn småbatterier.

I Elretur er vi svært godt fornøyde med samarbeidet med Miljøagentene og de voksne på hovedkontoret deres. Arbeidet som gjøres av miljøorganisasjonen er viktig og riktig.
De feirer seg selv førstkommende lørdag i Sofienbergparken i Oslo – og der kan alle møte opp og bli kjent med denne positive gjengen av store og små. Mer informasjon om arangementet finnes på www.miljøagentene.no

Vi gratulerer så mye med 10 årsjubileum!

029_KIL-0829 022_KIL-0786 057_KIL-1119 089_KIL-1258 112_KIL-1352 113_KIL-1365