Størst på innsamling og ombruk i Norge

Statistikken fra Miljødirektoratet viser at Norsirk er det returselskapet som samler inn mest EE-avfall i Norge, og har høyest andel av ombruk. Stig Ervik, direktør i Norsirk, sier at dette er følgen av en nøye planlagt strategi. -Vi har lenge sett at kundene våre er opptatt av det grønne skiftet og av FNs bærekraftsmål. Det […]

Er du med på StafettBirken 2017?

NORSIRK viderefører tradisjonen og inviterer kunder, leverandører…

Forbud mot flere stoffer

Miljødirektoratet har utvidet listen sin over forbudte stoffer…