Aktuell ekspert blir med på Norsirks arrangement under Arendalsuka

Fredag 10. Mai ble det underskrevet en viktig avtale i Sveits om eksport av plast. Det norske Miljødirektoratet har vært en pådriver for denne avtalen. En av de som de siste 20 årene har jobbet for nettopp å hindre at avfall fra den rike delen av verden ender opp i u-land, er lederen av Basel […]

Økende bruktmarked?

Med estimater som viser at verdens befolkning kommer til å kassere…

Ny CFO

Norsirk har ansatt Mats Bardal som ny CFO.
Norsirk og uRecycle sin batterigjenvinning

Kan brukte batterier hjelpe oss med den fremtidige batterimangelen?

Vi ser et stadig økende behov for batterier – og dermed også et stort behov for råmaterialer. Én av løsningene som kan bidra til å redusere etterspørselen for råmaterialer, kalles second life-batterier.

Kroner 0,- i administrasjonsgebyr

Fra og med januar 2019 fjerner Norsirk sitt administrasjonsgebyr…