Produsentansvar Felleskjøpet

Bedre håndtering av EE-avfall og batterier for norske bønder

Felleskjøpet har inngått avtale med Norsirk om produsentansvar på EE-produkter og batteri. Det er snakk om store mengder avfall som blir en del av det sirkulære kretsløpet. Samvirket Felleskjøpet har et landsdekkende nettverk av butikker for å levere alt bøndene trenger til den daglige driften. Også privatpersoner har begynt å finne fram til for eksempel […]

Tilsyn inspeksjonrapport

- Tilsynet var en positiv opplevelse

Ordene «Tilsyn fra Miljødirektoratet» kan få det til å gå…

Økende bruktmarked?

Med estimater som viser at verdens befolkning kommer til å kassere…

Ny CFO

Norsirk har ansatt Mats Bardal som ny CFO.
Norsirk og uRecycle sin batterigjenvinning

Kan brukte batterier hjelpe oss med den fremtidige batterimangelen?

Vi ser et stadig økende behov for batterier – og dermed også et stort behov for råmaterialer. Én av løsningene som kan bidra til å redusere etterspørselen for råmaterialer, kalles second life-batterier.