Tilsyn inspeksjonrapport

– Tilsynet var en positiv opplevelse

Ordene «Tilsyn fra Miljødirektoratet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste. For en Norsirk-kunde ble det en nyttig og lærerik gjennomgang. Det er en rekke lover og regler som gjelder for varer som importeres og selges, og det er Miljødirektoratet som påser at disse følges. Norsirk har i 20 år […]

Sikkerhet viktig (også) i 2019

Med stadig flere produkter tilkoblet internett, øker kravet…
Litium-ionbatteri

Fremtidens batterier

Selv om utvikling av batteriteknologi både er vanskelig og tidkrevende,…

Godt fornøyd etter revisjon

Det er viktig at Miljødirektoratet er på revisjon hos oss returselskaper,…
John Baxter OsloKollega

Skal vi gjenbruke eller gjenvinne gamle kjøleskap?

I disse gjenbrukstider øker oppmerksomheten rundt reparasjon…