Størst på innsamling og ombruk i Norge

Statistikken fra Miljødirektoratet viser at Norsirk er det returselskapet som samler inn mest EE-avfall i Norge, og har høyest andel av ombruk. Stig Ervik, direktør i Norsirk, sier at dette er følgen av en nøye planlagt strategi. -Vi har lenge sett at kundene våre er opptatt av det grønne skiftet og av FNs bærekraftsmål. Det […]

Fagsjef Eva T. Maritdatter

Tilsyn på emballasjesatsingen i Norsirk

Miljødirektoratet har i april gjennomført tilsyn med begge…
Norsirk

Norsirks emballasjesatsing fortsetter i økende tempo

Etter et halvt år med drift, har Norsirk signert 210 avtaler…

Godt fornøyde med takten

Etter oppstarten i januar 2020 har Norsirk underskrevet nærmere…
Emballasjeplast@norsirk

Produsentansvar i gode og onde dager

Utfordringene begynte da Kina ikke lengre ønsket å gjenvinne avfall fra resten av verden - flere år før korona-viruset oppstod.