Litium-ionbatteri

Fremtidens batterier

Selv om utvikling av batteriteknologi både er vanskelig og tidkrevende, forskes det stadig på hvordan vi kan gjøre batterier mer effektive og miljøvennlige. Visste du for eksempel at batterier i fremtiden kan inneholde alger? Les mer om batterier Både forskere og teknologieksperter jobber stadig med å finne gode løsninger på hvordan oppladbare litium-ion batterier kan […]

Open Scope frokostseminar

Open scope – hva betyr det for produsentansvaret?

I august trådte en ny forordning i kraft, og dette frokostseminaret…
Kjøleskap klare for gjenvinning hos Revac.

Kan en journalist vinne NORSIRKS miljøstipend på 500 000?

Gravende journalister oppfordres til å søke stipend fra Miljøprisen for å gå søppeltyvene etter i sømmene.

Produsentene må ta ansvar for plasten

Prinsippet om at forurenser betaler må også gjelde for «plasten…

Nytt samarbeid for miljøets beste

Alle netthandelsaktører som benytter seg av kvalitetsstempelet…