Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk

Kronekursen påvirker ikke miljøgebyret

Kostnaden bestemmes ikke av utsalgspris eller logo, men volum og vekt.
– Vår prismodell gjør at miljøgebyrer ikke endres selv om kronekursen er lav.

Norsirk piktogrammer

Opprettholdelse av normal drift

(english text below) I Norsirk jobber vi for å opprettholde…

Kassert elektronikk fra 160 000 innbyggere i Drammensregionen gjenvinnes gjennom Norsirk

Fra første mars 2020 har RfD og Norsirk inngått en avtale om…
Norsirk

150 produsentansvarsavtaler signert på 2 måneder

-Vi er svært godt fornøyde med oppstarten på emballasjesatsingen…

Felles nordisk emballasjemerking

De nye merkene som skal bidra til at det blir enklere å kildesortere er nå offentlige - og forhåpentligvis bidrar disse til at vi skal bli bedre til å kildesortere.