Velkommen til frokostseminar med Norsirk 24. mai 2018

OBS – dette er et gammelt arrangement, nye kunngjøres på 
Norsirk.no/frokostseminar/

Investorer, myndigheter og kunder vil vite hvordan bedrifter påvirker omverdenen. I USA har andelen S&P 500-selskaper som rapporterer på bærekraft økt fra 20 til 80 prosent de siste seks årene.

Er du klar for å være åpen om din bedrifts samfunnsansvar? Er motivasjonen greenwashing eller verdiskapning? Og kan et nytt produsentansvarsregister gjøre Norge til et foregangsland på sirkulær økonomi?

Tid: 24. mai 2018 kl 0830 – 1100

Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Meld deg på her!


Program:

Kl. 08.00 – Kaffe og enkel frokost

Kl. 08.30 – Velkommen ved adm. direktør i Norsirk, Stig Ervik

Kl. 08.45 – «Greenwashing eller verdiskapning?» – Johan H. Andresen, styreleder i Ferd

Kl. 09.30 – Paneldebatt med eksperter fra næringsliv og politikk, ledet av Aslak Bonde:

  • Else May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen
  • Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge
  • Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia
  • Jan Røsholm, administrerende direktør i Elektronikkbransjen

Kl.10.15 – Avslutning


Greenwashing eller verdiskaping?

I USA har andelen S&P 500-selskaper som rapporterer på bærekraft og samfunnsansvar økt fra 20 til over 80 prosent bare de siste seks årene. Er motivasjonen greenwashing ovenfor kundene? Eller bidrar bærekraftsatsingen faktisk til å skape langsiktige verdier både for aksjonærer og samfunn? Johan H. Andresen, eier og styreleder i investeringsselskapet Ferd og leder for Oljefondets etikkråd, vil forklare bakgrunnen for etterspørselen etter åpenhet fra investormiljøet.

Panelsamtale om muligheter og trusler for din bedrift

Det norske folk er også blitt mer bevisste. Krav til holdbarhet og gjenbruksmuligheter gjør at etterspørselen etter bærekraftige kvaliteter øker. Vi inviterer et panel med representanter fra næringsliv og politikk til å kommentere på hvilke muligheter og trusler som oppstår når investorer, myndigheter og forbrukere får bedre informasjon om bedriftenes samfunnsansvar- og bærekraftsatsinger.

Innleggsholdere og panelet

Johan H. Andresen er styreleder i Ferd, et selskap som er heleid av ham og familien. Ferd er et av de største privateide industri- og finanskonserner i Norge, og Johan er femte generasjons eier og leder.  Johan har en MBA fra Erasmus, Rotterdam School of Management og en BA fra Dartmouth College. Han er blant annet styremedlem i Norwegian Microfinance Initiative, Skandinaviska Enskilda Banken, og er leder for Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. I tillegg sitter han i styret JA Europe.

Heidi Arnesen Austlid jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Austlid er blant annet medlem i SINTEF digital og styreleder for Fakultetet for Informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelia. Han er utdannet jurist fra UiO. Har jobbet som konsulent i McKinsey og ISCO Group, og i Gjensidige Forsikring. Er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og er styremedlem i Lånekassen og Center for Service Innovation (CSI) ved NHH. Han sitter i SINTEFs råd, Patentstyrets råd og HelseOmsorg 21-rådet. Han er i tillegg medlem av EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg av de hemmelige tjenestene.

Jan Røsholm er administrerende direktør i Elektronikkbransjen. Han har hovedfag i telekommunikasjon og har utdannelse innenfor økonomi og ledelse fra BI. Røsholm er styreleder i Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nemko, og er styremedlem i Batterigjenvinning, Emballasjegjenvinning og Norsik.

Else-May Bottener stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen. Hun er representant for Møre og Romsdal. Har utdannelse i økonomi og ledelse ved høyskolene i Molde og Vestfold og UiB. Botten jobbet som distriktssekretær for LO Møre og Romsdal mellom 2006-2009. I 2013 ble Botten valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre. I perioden 2007-2009 var hun medlem i Styret for Innovasjon Norge.

Meld deg på her:

Fornavn
Etternavn
Firma
E-post
Velg ditt arrangement
Frokostseminar
Leveringsformat

Aktuelt

@norsirk

Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for…

Hva betyr EUs nye bærekraftskrav?  

EUs “Circular Economy Action Plan” har som hensikt å bidra til å fremme bærekraftig vekst i EU. Den tar for seg hele livssyklusen til produkter, fra design til gjenvinning av nye råvarer.

Følg EU!

Norsirks klare oppfordring til Miljødirektoratet er å følge…