Livssyklusanalyser til besvær

– Livssyklusanalyser misbrukes hele tiden, både med hensikt og av uvitenhet. Etterrettelig bruk av resultatene fungerer bare innenfor samme studie.

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for…

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt…

Komponent- og produktgjenbruk

Ikke bare når bærekraftsmål diskuteres, men også i EU ønskes…

Flere produktgrupper i Norge enn EU

Avfallsforskriften i Norge regulerer hvilke produktgrupper som…