Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for emballasje ivaretatt gjennom Norsirk, er hvert år pliktet å rapportere om sitt arbeid for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Miljødirektoratet ønsker at Norsirk skal sammenstille tall og fakta i en felles rapport som vi sender til direktoratet. Fjorårets rapportering og rapporten som ble skrevet og sendt inn i 2022 (for 2021-tallene) […]

Komponent- og produktgjenbruk

Ikke bare når bærekraftsmål diskuteres, men også i EU ønskes…

Flere produktgrupper i Norge enn EU

Avfallsforskriften i Norge regulerer hvilke produktgrupper som…

Elektrisk avfall og forbrukerrettigheter

Gikk TV’en fløyten under EM ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren…

Fant skjulte skatter på lageret

Elektronikkselskapet Grundig har som mål å reparere defekte…