Trenger du tilgang til disse merkene?

Kildesorteringsmerkene egner seg både til merking av avfallsbøtter og kildesorteringsløsninger – og til merking på emballasje for å guide til rett kildesortering. Mer om hvordan du bruker merkene, hvor du får fatt i de og prosessen rundt hvordan de ble til finner du på Loop sine sider. Den nasjonale merkeordningen for kildesortering består i dag […]

Emballasjeforskrift på vei

Det har i lengre tid vært varslet at EUs minimumsdirektiv om…

Elretur vokser på lys

Elretur satser på gjenvinning av gamle glødelamper og lysstoffrør.…

I 2015 var Elretur størst i Norge med hele 2000 tonn it-utstyr til ombruk

Sirkulær økonomi i praksis - 2000 tonn med ombruksvarer istedenfor…

Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar.…