Hogna, Norconsult

– Akseptabel miljøpåvirkning fra norske gruver

– Europa bør være selvforsynt med mineraler og metaller, og Norge har et ansvar og de beste forutsetningene for å bidra, sier Egil Hogna.

Geir Erik Lian skal lede AD

– Datasikkerhet og sikker sletting skal høyere opp på agendaen…

Miljøfyrtårnsertifisering på gang?

Elreturs tjenester er 100% compliant. Elreturs tilbud om å…

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for…

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt…