Livssyklusanalyser til besvær

– Livssyklusanalyser misbrukes hele tiden, både med hensikt og av uvitenhet. Etterrettelig bruk av resultatene fungerer bare innenfor samme studie.

Sertifikater på plass for 2017

Alle som ivaretar sitt produsentansvar gjennom NORSIRK har anledning…

Er du med på StafettBirken 2017?

NORSIRK viderefører tradisjonen og inviterer kunder, leverandører…

Forbud mot flere stoffer

Miljødirektoratet har utvidet listen sin over forbudte stoffer…
@norsirk