Spennende ny kunde for Norsirk

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for…

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt…

Komponent- og produktgjenbruk

Ikke bare når bærekraftsmål diskuteres, men også i EU ønskes…

Flere produktgrupper i Norge enn EU

Avfallsforskriften i Norge regulerer hvilke produktgrupper som…