Hvem tar ansvaret for EE-kriminaliteten?

Hvitevarer, brunevarer og småelektronikk fra norske returpunkter havner som søppel i Afrika og Øst-Europa. I stedet for å gjenbrukes eller gjenvinnes på miljømessig forsvarlig måte i Norge.

@norsirk

Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?

Hva trenger din bedrift for å ivareta livsløpet til de elektriske…

Informasjonsmøte om WEEE Europe

Weee Europe er en svært bra løsning for internasjonale selskaper…