Vi ses på Avfallskonferansen

Neste uke er det igjen duket for #avfallskonferanse som arrangeres av Avfall Norge. NORSIRK er selvfølgelig tilstede, med hyggelige folk og egen stand. Kom innom dersom du vil snakke om produsentansvar – eller innsamling, ombruk og gjenvinning av kassert elektronikk, alle typer emballasje og alle typer batterier. Vi har avtaler med kommuner og IKS’er (Samfunnsbedriftene) over det ganske land – […]

Trenger du tilgang til disse merkene?

Kildesorteringsmerkene egner seg både til merking av avfallsbøtter…

Design for ombruk (design for re-use) 

Ombruksemballasje er definert i Avfallsforskriften kap.7 som…
@norsirk

Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for…

Hva betyr EUs nye bærekraftskrav?  

EUs “Circular Economy Action Plan” har som hensikt å bidra til å fremme bærekraftig vekst i EU. Den tar for seg hele livssyklusen til produkter, fra design til gjenvinning av nye råvarer.