Livssyklusanalyser til besvær

– Livssyklusanalyser misbrukes hele tiden, både med hensikt og av uvitenhet. Etterrettelig bruk av resultatene fungerer bare innenfor samme studie.

@norsirk

Ny fagsjef

Anastasiia Moldavska er Norsirks fagsjef for emballasje fra 1.…

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes…

Nye folk med på laget 

Emilie er student på masterprogrammet International Environmental…

Krav til innsamling og måloppnåelse  – innspill til Høyre om lokale klimatiltak

Materialgjenvinning gir betydelige klimagevinster, derfor må…