Endring i lovverket som vil påvirke mange

Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt. Det nye kapittelet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi, skriver Miljødirektoratet i […]

Ansvarlig markedsføring av emballasje

‘Miljøvennlig’, ‘klimanøytral’, ‘bedre for miljøet’ – hvilke bærekraftsbegrep kan brukes om emballasje, og hvilke bør unngås for de som ikke vil drive med grønnvasking?
Plastemballasje@norsirk

Vi snakkes på Avfallskonferansen!

Som vanlig treffer du Norsirk på stand, i tillegg har vi flere arrangementer. Ett av disse er i forkant av den innledende minglefesten.
Kenneth Andersen i Elektrotec i Viteboksen

Viteboksen sørger for gjenbruk av hvitevarene

Kasserte kjøleskap, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner: Ofte trengs bare en liten reparasjon eller grundig vask for et nytt liv. Med bruk av Viteboksen sparer vi på ressursene!

Hvem tar ansvaret for EE-kriminaliteten?

Hvitevarer, brunevarer og småelektronikk fra norske returpunkter havner som søppel i Afrika og Øst-Europa. I stedet for å gjenbrukes eller gjenvinnes på miljømessig forsvarlig måte i Norge.