Sterkt år for Emballasjegjenvinning

2021 bydde på mange utfordringer for Emballasjegjenvinning AS, men for kundene våre og kommunene vi samarbeider med ble fjoråret et sterkt gjenvinningsår.   Pandemien preget hele det norske næringslivet i 2021, men for Norsirks emballasjeselskap Emballasjegjenvinning AS ble det et svært godt år med tanke på kundevekst. Med en vekst på hele 37 prosent i […]

@norsirk

Svenskene utfordret til nytenkning

Swerec sørger for gjenvinning av emballasjeplasten som samles inn gjennom retursystemet til Norsirk.
@Norsirk

Bra takt i veksten på nye kunder 

37 prosent vekst er resultatet for emballasjesatsingen til Norsirk gjennom årets første tre kvartaler.
Fagsjef på batterier i Norsirk@Norsirk

Batterifagsjefens rapport fra ICBR 2021

ICBR-kongressen gjennomgikk utfordringene som batteriprodusenter og resirkuleringsindustrien står ovenfor i en global verden.

Høy materialgjenvinning av Oslo-plast

Oslo kommune er godt fornøyd med håndteringen av emballasjeplast, ett år inn i det ferske samarbeidet med Norsirk.