App for å bestille henting av kassert elektronikk

App løsning på plass for bestilling av kassert elektronikk.

Norsirk

Ombruk av verkøy

Vet du at NORSIRK, Oslo Renovasjon og Gjenvinningsetat og Sirkular Gjenbruk er i gang med et prosjekt hvor vi sammen ser på  ombruk av proff-verktøy?
Zlatko Kazaz er driftsdirektør i NorsirkNorsirk

Norsirk forlenger avtaler med Stena Recycling og Revac

Etter 3 år med godt og tett samarbeid velger Norsirk å forlenge avtalene om innsamling og gjenvinning av kasserte elektriske og elektroniske produkter.
Foto av Ole Soleng, ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet i Komplett.

EPS-forbruket ned 90 prosent med gjenbruk

Nettbutikken Komplett bruker produsentansvarsordningen til mer enn å innfri en plikt. – Vi vil ha en partner som ser våre mangler og gir oss råd til hvordan vi kan bli mer bærekraftige, sier Ole Soleng, ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet.
Foto av skisser av emballasjedesign.

Slik designer du emballasje for gjenvinning

Det enkle er ofte det beste – det gjelder også når man skal drive med emballasjeoptimering.