Foto av mann fra Stena Recycling som holder frem batterier på deres sorteringsanlegg for batterier.

Hemmelighetsfull batterisortering bedrer materialgjenvinningen

Tusenvis av småbatterier slukes daglig av batterisorteringsmaskinen på Stena Recyclings anlegg på Ausenfjellet. Vi får se hvordan det fungerer under heldekkende paneler, men fotografen får ikke lov til å ta bilder.

Norsirk

Sommerstudentene beveger seg videre

Sommeren er over, og den gode nyheten er at alle Norsirk ansatte…
@norsirk

Å kommunisere om avfall og miljø på sosiale medier – ikke bare en lek

Flere unge på sosiale medier er mer opptatte av å ta bevisste…
@Norsirk

God oversikt over metallprisene i verden

Norsirk gjenvinner metaller. Metallene fra kassert elektronikk…
@norsirk

Dypdykk i EUs batteriforordning

I desember 2020 la EU-kommisjonen fram et forslag om å modernisere…