Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for emballasje ivaretatt gjennom Norsirk, er hvert år pliktet å rapportere om sitt arbeid for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Miljødirektoratet ønsker at Norsirk skal sammenstille tall og fakta i en felles rapport som vi sender til direktoratet. Fjorårets rapportering og rapporten som ble skrevet og sendt inn i 2022 (for 2021-tallene) […]

– Norske havbunnsmineraler er ikke nødvendige for det grønne skiftet 

WWF krever at Norge ikke åpner for gruvedrift på havbunnen før det er bevist at slike inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og opprettholdelse av naturens egne livsviktige funksjoner.
@norsirk

På tide å ta fatt i ikke-utnyttede ressurser

Hvorfor Norsirk uttaler seg til Høyre om en norsk mineralstrategi. Hvorfor…

Er du vår nye forretningsutvikler?

Hvis du er ambisiøs på egne vegne, har lyst å sette spor i…

Riekeles: – Norge må på det strategiske kartet

Norge har mye å bidra med, fra naturressurser til industrikompetanse, men må komme med på det strategiske kartet, sier Georg Riekeles.