Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar. Etter et omfattende kartleggingsarbeid og med påfølgende sammenstilling av gjeldende lover om produsentansvar for EE-produkter er selskapet nå ute med et unikt rapporteringsverktøy som forenkler arbeidet til internasjonale produsenter. Elretur var en av initiativtakerne til WEEE Europe.

Nyhetssaken fortsetter på engelsk nedenfor:

During July 2016 WEEE Europe AG in Munich succeeded in bringing an unrivalled, highly innovative international reporting tool to market. The first customers have already signed up for the new service and started using the system. Manufacturers, Online retailers and Importers who are active in various EU member states and need to fulfil their legal obligation to report volumes of EEE and Batteries are confronted with a large amount of different regulations depending on the related national law. In particular, it is necessary to allocate all products that are in scope of the WEEE Directive into different local reporting categories, which can be far more than 100 different (sub-) categories depending on the country and Take Back System. There is nothing like a common European market and pan-European analysis of data is difficult.

The volumes put to the market then need to be reported into those categories according to the applicable national regulations and the terms and conditions of the Take Back System the producer has a contract with.

Therefore, WEEE Europe and its shareholders and partners were striving from the very beginning to offer a simple and cost-effective solution in a one-stop-shop approach to allow producers to comply with their reporting obligations.

For that purpose an online-tool was developed that significantly simplifies the process of product allocation and in addition allows a unified and simple way of declaring put on the market volumes to all WEEE Europe partners throughout Europe within one unique IT system.

The tool is available for use by companies of any size and is especially useful for online retailers searching for a cost-effective solution to deal with the complexities and challenges of the highly diverse national legislation in Europe they need to deal with.

After an extensive and successful testing phase the tool is now online. Both the WEEE Europe team in Munich as well as the contact persons at the Partner Schemes in each country are looking forward to answering questions and providing all information about the additional services WEEE Europe is able to provide to companies across the EU markets where they are active.

 

WEEE Europe AG

WEEE Europe AG was founded in 2013 in Munich. Partners of WEEE Europe are 18 of the largest and most influential European take-back systems. WEEE Europe AG supports its business partners with efficient processes to ensure compliance with legal obligations under the EU WEEE Directive and its relevant different national implementations. Its service also includes waste management solutions for batteries.

 

Members / Partners:

 • Austria: Umweltforum Haushalt
 • Belgium: Recupel
 • Czech: Asekol
 • Denmark: Elretur
 • Finland: Elker
 • France: Eco-systèmes
 • Germany: Zentek GmbH & Co. KG
 • Ireland: WEEE Ireland
 • Italy: Remedia
 • Netherlands: Wecycle
 • Norway: Elretur
 • Poland: ElektroEko
 • Slovakia: Asekol
 • Spain: Ecotic
 • Sweden: El Kretsen
 • Switzerland: Swico & SENS eRecycling
 • United Kingdom: Repic

Produsentansvarsselskaper fra hele EU på norgesbesøk

WEEE Forum er en organisasjon med godt over 30 produsentansvarsordninger fra hele EU som jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elretur har vært en aktiv pådriver for WEEE Forum allerede fra oppstart – og har nytt godt av særlig en del av rapporteringsverktøyene for nedstrømsbeskrivelser av EE-avfall når fraksjonene gjenvinnes. Reptool er et verktøy som har gitt Elreturs kunder full oversikt over hva EE-avfall har blitt gjenvunnet til – ned til de minste fraksjonene.

I to dager denne uka har WEEE Forums medlemmer hatt møter i Norge – og i den anledning ble de også busset til Revetal og Revac sitt anlegg for miljøsanering og gjenvinning. Revac har vokst til å bli en betydningsfull aktør på det norske gjenvinningsmarkedet for EE-avfall, og eies av 4 av lederne i selskapet; Anders Aas, Frank Holm, Glenn Hansen og Thomas Stange.

Eiere og ansatte ved Revac

Eiere og ansatte ved Revac

På grunn av en brann, er anlegget bygd opp helt nytt, og fremstår som «lekkert» for de fleste som har vært innom en del gjenvinningsanlegg rundt omkring. Brannsikring er tatt lengre på dette anlegget enn de fleste andre steder – og en egen mini brannstasjon står også inne på området.

Gjestene fra EU var nok allikevel mest imponert over den sluttede sirkelen som Revac har fått til på anlegget sitt. En egen linje for plast-sortering, med kverning og granulering samt float-sink teknologi hvor rene fraksjoner av PP/PE, PS, ABS og plast m/brom sorteres i fraksjoner og selges videre som ny råvare er spenstig. Særlig tatt i betraktning at alt er på samme anlegg – mottak og veiing av alle typer EE-avfall og ferdig produksjon av rene nye råvarer. Det sparer Revac for mye logistikk, og er gunstig både for miljøet og økonomisk – kunne eierne fortelle.

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg.

«Den sirkulære økonomien blir svært synlig på dette anlegget», kom det fra en av delegatene i WEEE Forum.

Thor Christian Wiik Svendsen, teknisk sjef i Elretur, presenterte for alle deltakerne tall fra Norge – og både til innsamlingsgradene og gjenvinningstallene som ligger på verdenstoppen ble det stilt mange spørsmål. Hvorfor er Norge så dyktige på dette? Wiik Svendsen dro blant annet frem de mange mottakspunktene forbruker har for å levere inn EE-avfall – gratis – som en suksessfaktor. «Norge er det eneste land i Europa hvor samtlige forhandlere som selger elektriske produkter i over 17 år har tatt imot EE-avfall på lik linje med kommuner. Nå tar Europa etter oss gjennom implementering av nytt EU-direktiv.», hevder Wiik Svendsen.

 

Invitasjon til seminar – personopplysningsloven

Følg lenken nedenfor – der ligger det mer informasjon om frokostseminaret og påmeldingslenke:

www.ad.no/ad-frokostseminar-om-personvern

Geir Erik Lian skal lede AD

– Datasikkerhet og sikker sletting skal høyere opp på agendaen både, hos virksomheter og privatpersoner sier Geir Erik Lian, ny administrerende direktør i Elreturs datterselskap AD.

Med Geir Erik har vi fått på plass en av IT-bransjens tungvektere med over 30 års erfaring fra markedsføring og ledelse. Så langt har han primært vært hos globale aktører som HP og Lenovo som har jobbet for å få utstyret ut i de tusen hjem og kontorer. Som administrerende direktør hos oss blir imidlertid hovedoppgaven å få enhetene samlet inn for sikker sletting og påfølgende gjenbruk eller resirkulering.

Sirkulær økonomi er ikke nytt for Geir Erik, ettersom han har sittet i både AD- og Elretur-styret i en årrekke.
– Gjennom styrearbeidet med Elretur og AD har jeg fått en økende interesse og forståelse for viktigheten i arbeidet med korrekt håndtering av IT-utstyr. Både med hensyn til datasikkerhet, sikker sletting, samt det å få mest mulig ut av ressursene vi har i det sirkulære kretsløpet, sier Geir Erik.

Forbereder vekst

Vi i AD har en ambisiøs vekststrategi, og vi skal være en ledende kommersiell aktør innenfor sletting og sikkerhet. Her er strengere EU-lovgivning på trappene, og de fleste norske aktører har gode muligheter for forbedring.
– Det er en rekke trender i samfunnet som jobber i samme retning som oss. Miljøhensyn og ressursbruk, inkludert gjenbruk av edelmetaller, er innlysende og velkjente temaer. Det som kommer med full tyngde er skjerpede krav til håndtering av persondata og sikker sletting. Først og fremst for virksomheter underlagt strengere personvernlovgivning, men også privatpersoners egeninteresse i å beskytte sensitivt innhold. Hos oss har vi forståelsen og kompetansen tilknyttet problematikken. Vår oppgave er å veilede og rådgi kundene våre, samtidig som vi tilbyr løsninger på utfordringene. Det handler mer om kompetanseheving i samarbeid med kundene enn markedsføring og salg, sier Geir Erik.

Et stort løft for AD

AD er et heleid datterselskap av Elretur, og konsernsjef Stig Ervik har til nå fungert som daglig leder.
– Det blir et stort løft for AD å få Geir Erik Lian på laget. Han har en meget relevant bakgrunn og stor rekkevidde innenfor denne bransjen. I tillegg har han særdeles god og bred erfaring i den kundegruppen vi ønsker å nå. Med Geir Erik i lederposisjon ser vi for oss noen spennende år i et marked som er i en rivende utvikling, sier Ervik.

Miljøfyrtårnsertifisering på gang?

Elreturs tjenester er 100% compliant.

Elreturs tilbud om å ivareta produsentansvaret på emballasje gjennom Emballasjegjenvinning AS er nå presisert som en av to godkjente ordninger i sertifiseringskravene til Miljøfyrtårn.

Hele 5000 virksomheter i Norge er sertifiserte gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn, og mange av Elreturs kunder har også denne sertifiseringen. Det er derfor med glede vi kan annonsere at vårt produsentansvarsselskap for emballasje, Emballasjegjenvinning AS, er nevnt som den ene av to godkjente leverandører på produsentansvar for emballasje i Norge.

Dette er også en viktig milepæl for konkurransen i dette markedet – det er ikke lengre noen hinder som forhindrer konkurranse på like vilkår. Diskusjonen har gått på om leverandører i det hele tatt skal nevnes i en sertifiseringstekst, men inntil ny forskrift om produsentansvar på emballasje er på plass, velger Stiftelsen Miljøfyrtårn å nevne de aktørene som i dag kan tilby egne kunder å benytte emballasjemerket Grønt Punkt, noe Emballasjegjenvinning AS kan.

Kriteriet for å få på plass en sertifisering er i dag at Virksomheten skal ha medlemskap i ordning for emballasje og emballasjeavfall som er godkjent for bruk av fellesmerket Grønt Punkt®

For mer informasjon om sertifiseringen fra Miljøfyrtårn – se www.miljofyrtarn.no

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for å virke, har i mange år vært laget i Asia. Nå melder norske medier om at trenden snur – homesourcing istedenfor outsourcing.

Teknisk Ukeblad skriver blant andre denne uken om Norautron i Horten og deres produksjon av høyteknologiske produkter her i Norge. Argumentene for innenlands produksjon er flere: totalkost kontra enhetskost, kommunikasjon i utviklingsfasen, nærhet til produksjonslinjer og tidsaspektet! Robotisering og automatisering av norsk industri gjør også Norge konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonelle lavkost-produksjonsland som eksempelvis Kina.
Hvis bildet stemmer, vil flere elektronikkprodusenter i Europa nødvendigvis innebære større etterspørsel etter råvarer. Betydningen av at elektrisk og elektronisk avfall forblir i EU, deretter prosesseres og gjøres tilgjengelig for salg i EU som sekundære råvarer, vil bli viktigere.
Nettopp tilgjengeliggjøring av råvarer har vært på agendaen i Brussel i flere år. EUs Raw Materials Initiative har nettopp hatt som viktigste fokus å sikre at særlige kritiske råvarer er tilgjengelige for produksjon innen EU. Med flere og flere produksjonsbedrifter som flytter «hjem» fra Asia til Europa med sin produksjon, blir EUs initiativ og råvaretilgang et premiss for å lykkes.
Elektrisk og elektronisk avfall er en viktig kilde til nye råvarer. Produksjon av nytt metall fra EE-avfall er svært mye bedre for klimaet enn tradisjonell gruvedrift. Hvert år kasseres i underkant av 10 millioner tonn med EE-avfall i Europa. Med Elreturs gjenvinningsgrad på 97,5 % ligger det store potensialer i EE-avfallet. Ved riktig gjenvinning av EE-avfall vil man kunne hente ut flere av metallene som står på EUs liste over spesielt kritiske råvarer.
Den ulovlige eksporten fra EU innebærer at 1,3 millioner tonn av råvarematerialet forsvinner hvert år (www.cwitproject.eu). Det bør det gjøres noe med. Når produksjonen av nye EE-produkter og dermed også etterspørselen råvarer øker i Europa, burde det få konsekvenser for de ulovlige avfallsstrømmene til Afrika og Asia. Tilbud og etterspørsel gjelder også (spesielt) på de ulovlige markedene. Homesourcing av produksjon kan bidra til å minske den ulovlige eksporten – og det vil være bra!

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt SmartEEre Logistikk. Alle interesserte er velkomne til avslutningsforelesningen som stikkordsmessig vil inneholde tema som: EE-avfall, logistikk og optimalisering av logistikk, lastebærer-problematikk, sammenligning mellom systemer i Norge og Sverige, kjøreruteoptimalisering, sporbarhetsløsninger under transport av EE-avfall og nye råvarer, mobiltelefoner og andre produkter med minne – hvordan finne sikre kasseringsløsninger for disse.

Målet med innovasjonsprosjektet har vært å bidra til vesentlig høyere transporteffektivitet og lavere kostnader i Elreturs innsamlingssystem – uten at det skal gå på bekostning av gjenvinningsgrad, miljø- og ressurseffektivitet i systemet. Elretur mottok over 5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finansiere prosjeketet, og har hatt mange samarbeidspartnere som har deltatt: Østfoldforskning, Avfall Norge, Stena Recycling, HRS Elektroretur, BI ved Eirill Bø, GeoData, GS1 Norway, Evry, ROAF, Chalmers Industriteknik, Enviropac, IVAR og Boliden.

Presentasjon av prosjektene og resultatene starter kl 1400 og vil være ferdig ca kl 1700.

PROGRAM

Årsaken til hvorfor EE-avfall og logistikken ble et FOU-prosjekt
Stig Ervik, Elretur AS

Behov for sikre innsamlingsløsninger – hva ble gjort og status i dag

Lene Zachariassen, Alternativ Data

Logistikk – optimalsering, transparente avtaler og økonomiske gevinster
Eirill Bø, BI

Sammenligning mellom Norge og Sverige – hvor kan vi lære av hverandre?
Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning

Effektiv innsamling av EE-avfall – hvor er potensialet for forbedring?
Ole Jørgen Hansen, Østfoldforskning

Prosjektet er ikke avsluttet – hvor er potensialet for å hente ut mer?
Thor Christian Wiik Svendsen, Elretur

Felles bespisning og mulighet for diskusjon etter presentasjonene. Påmelding er nødvendig for alle og sendes guro@elretur.no innen 25/8-2016.

Komponent- og produktgjenbruk

Ikke bare når bærekraftsmål diskuteres, men også i EU ønskes høyere prosentandel til gjenbruk. I dagens forskrift stilles krav til prosentandel til gjenvinning.

Elretur har på sine nettsider tidligere presentert en spennende gjenbrukssak (komponentgjenbruk) som ble gjennomført sammen med Grundig i Norge, og vi er i dialog med flere andre aktører for å få til lignende løsninger. Teknisk avdeling i Elretur har kartlagt nedstrømsmarkedet, for å sikre at vi har seriøse aktører med oss på komponentgjenbruk.

Rett syd for Pyrineene, i den spanske byen Haro, kom jeg over en forhandler av EE-produkter, nye og brukte, midt i sentrum. Det er ikke uvanlig i Spania å ha nye og brukte eksempelvis hvitevarer i samme butikk.

Det var allikevel salgsutstillingen som fanget oppmerksomheten min. Diverse komponenter (brukte) lå utstilt i vinduet. Kjempespennende! For det vitner om at det her er et marked blant folk flest, og også at det er kompetanse til å reparere selv!

Vi kaller dette komponentgjenbruk og skriver i egne bærekraftsrapporter om hvor viktig det er. Det kan nesten høres ut som noe helt nytt. Egentlig er det ikke det. Det er sunn fornuft og god økonomi å reparere ting som kan repareres.

Butikken i Haro har ligget på samme hjørne i over 20 år. Jeg håper neste generasjon tar over og drifter videre i 20 år til. Med nye produkter, brukte produkter, og ikke minst med salg av brukte komponenter. Det er det fornuft i.

 

Guro Kjørsvik Husby

Markeds- og Informasjonssjef i Elretur


 

Flere produktgrupper i Norge enn EU

Avfallsforskriften i Norge regulerer hvilke produktgrupper som er å regne som elektrisk og elektroniske produkter- som skal omfattes av produsentansvarsordningen.
14 produktgrupper beskrives i den norske forskriften, som er en del flere enn i resten av Europa. Denne forskjellen er det mange som stusser ved. Såkalte næringsprodukter; heiser, elektromotorer, tannlegestoler og alle andre produkter som skal brukes i arbeidslivet, istedenfor privat – er som regel ikke en del av produsentansvarsordningene i EU.
For de internasjonale produsentene er derfor Norge et særland, siden alle EE-produkter her i landet er inkludert i produsentansvarsordningen.
Byggavfall inneholder mye av næringsavfall, elektrisk avfall som skal behandles på samme måte som alt annet EE-avfall. Heissjakten på bildet er å regne som EE-avfall. Heiser inneholder tradisjonelt svært mye stål – men tatt i betraktning at heiser i dag til og med kan inneholde skjermer med kunstverk (bilde fra heisen på The Thief på Tjuvholmen) blir en heis til mer enn kun en heis – full av EE-produkter.
Viktigst av alt – med en gjenvinningsgrad på nærmere 100 % skal alt gjenvinnes, og bli en del av det sirkulære kretsløpet.

kunstverk i heis

Elektrisk avfall og forbrukerrettigheter

Gikk TV’en fløyten under EM ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren med en som varmer mer – siden sommertemperaturene lar vente på seg? Vet du hvor du kan – eller har rett til å kvitte deg med produktene du ønsker å kassere? Det finnes en egen forskrift som regulerer dette. Avfallsforskriften gir deg som forbruker (privatperson) helt klare rettigheter hva gjelder innlevering av et slikt spesialavfall.

Gratis for forbruker
Som forbruker kan du levere elektrisk og elektronisk avfall til din kommunale gjenvinningsstasjon – uten at du skal betale noe for det. Du kan også levere gratis til en forhandler, men det krever at forhandleren selger samme type varer. Det betyr at for eksempel en spesialbutikk med kun avansert lyd- og bildeutvalg – ikke trenger å ta imot ditt kasserte kjøleskap. Det samme gjelder andre typer spesialbutikker som sportsbutikker – de selger tredemøller, romaskiner, pulsklokker og andre elektriske produkter – men de trenger ikke å ta imot støvsugere.

Som i alle andre bransjer er det noen som ikke følger regelverket og ikke vil (!) ta imot elektrisk avfall uten at du kjøper tilsvarende produkt. Dette er det ikke hjemmel for i forskriften når du kommer som privatperson og skal levere EE-avfall. Det samme gjelder din kommunale gjenvinningsstasjon,de kan heller ikke ta seg betalt for EE-avfall du har i tilhengeren når du skal kaste et lass med avfall.

Næringsdrivende skal betale
Men, dersom du kommer for å levere eksempelvis 8 varmepumper – så kommer du (sannsynligvis) som næringsdrivende – og ikke som privatperson. Da kan forhandler kreve at du skal foreta et gjenkjøp – for at du skal få levere dette hos ham. Gjenvinningsstasjonen har også rett til å ta seg betalt når du kommer med såkalt næringsavfall. Dette praktiseres ulikt rundt om i Norge – mange kommunale gjenvinningsstasjoner velger å ikke ta seg betalt for elektrisk og elektronisk næringsavfall.

Sensitive data
Både forhandlere og kommunale gjenvinningsstasjoner skal sørge for å sikre at avfallet som leveres til dem blir forsvarlig håndtert. I tillegg skal de sikre at produkter som kan inneholde sensitive data, altså produkter med minne, som mobiler, kamera, printere (inneholder en harddisk) skal «oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring.» Hvorvidt denne delen av forskriften oppfylles kan det være greit å undersøke før du leverer noe du er redd for skal komme på avveie (sjekk også www.sikkersletting.no)

Enkelt og gratis for forbruker
Sommeroppryddingen i boden og garasjen behøver altså ikke å bli en dyr affære når du skal kaste alle de gamle elektriske og elektroniske produktene som har hopet seg opp. Gjenvinningsstasjonen og forhandlere tar imot uten kostnader for deg som forbruker. Et flott system som er med og sikrer høy innsamlingsgrad og høy gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Det eneste du som forbruker må gjøre er å selv frakte avfallet tilbake.

 

Levering av EE-avfall