Informasjonsmøte om WEEE Europe

Weee Europe er en svært bra løsning for internasjonale selskaper som innehar produsentansvar i flere europeiske land. For å gi en bedre oversikt over hva WEEE Europe kan tilby – arrangeres et møte i Stockholm, dem 01.02.2017. Dette møtet streames også – for de som ikke er i eller kan reise til Stockholm denne dagen. Mer informasjon nedenfor – på engelsk:

 

Information Meeting WEEE Europe : One-Stop Shop solution to simplify Compliance on European level

 • Your company is already active in several countries in Europe and is striving to optimise procedures on WEEE & Batteries as you still manage compliance locally?
 • You already have a Nordic administration of WEEE & Battery Compliance and takes more time and efforts than it actually should?

It is crucial as producer to understand the various obligations one is confronted with to be compliant in the different EU Member States. Elker (Finland), Elretur (Denmark), Elretur/NORSIRK (Norway) and El-Kretsen (Sweden) are Partners and Shareholders of WEEE Europe, a company created to provide you the excellent service on European level that you are used to in our national markets so far.

Why don’t you take the opportunity and get to know WEEE Europe, our services and the innovative Declaration platform during our WEEE Europe meeting on:

01.02.2016, from 09:00 – 11:00h
at
El Kretsen Office
Klara Norra Kyrkogata 31
111 83 Stockholm
Sweden

You may either join us personally in Stockholm or participate via Web Conference from wherever you are located. Representatives of all Take Back Schemes and WEEE Europe will be present.

Additional information about Weee Europe is available under: www.weee-europe.com

Please click here to confirm your particpation :
https://goo.gl/forms/OLgD4wHok2LD8kde2

Please reply latest by Friday, 20.01.2017

Fra 1.1.2017 heter vi NORSIRK

Med et nytt år kommer nye muligheter. Vi starter det nye året med et nytt navn: NORSIRK.

Bakgrunnen for navnebytte
2016 har vært et bra år med god vekst for oss. Med en økning i både kundemasse og i innsamlet volum av batterier, emballasje og EE-avfall, har vi sett at vi ikke lenger hadde et egnet navn for å dekke alle produsentansvarsordningene våre. Det er bakgrunnen for et feiende flott nytt navn fra 2017.

Carrycut og Elretur med spennende samarbeid

Carrycut hjelper deg med å sende, motta og frakte ting. Alle slags ting. Spar tid, spar penger, tjen penger, møt mennesker og spar miljøet.
Gjennom Elreturs og Carrycut sitt samarbeid, kan du levere elektrisk avfall til Elretur/NORSIRK – som gjenbruker eller gjenvinner dette.
Se filmen – last ned appen (først klar i januar – men vi starter markedsføring nå) – og benytt deg av mulighetene gjennom Carrycut.

 

 

DAB vs FM

Er det et søppelberg på vei?

Den siste tidens debatt om slukking eller ikke av FM-nettet har ikke foregått i stillhet. Det har vært sterke meningsbærere både for og mot. Status nå er at Stortinget har besluttet å følge opprinnelig slukkeplan.

Vi som jobber med innsamling, miljøsanering og gjenvinning av radioer og alle andre typer elektrisk og elektronisk avfall, har ikke involvert oss i denne diskusjonen, selv om vi har vært inviterte flere ganger. Vår samfunnsoppgave er å sørge for at både radioene som kasseres (og alt annet EE-avfall), ender i gjenvinningskretsløpet – i den sirkulære økonomien.

Det har vært uttrykt engstelse for det «berget» med radioer som nå vil kasseres. Det kan vi garantere at vi skal håndtere på en god måte – både med tanke på logistikken og selve gjenvinningen. Elretur jobber «bak» mottakspunktene som forbruker møter når han skal levere sitt kasserte EE-avfall – det er vi som henter EE-avfallet som leveres til kommunale gjenvinningsstasjoner og forhandlere. Begge typene mottakssteder har en lovpålagt mottaksplikt de må forholde seg til. De skal også sørge for god  informasjon og skilting – slik at forbruker lett kan kvitte seg med avfallet, uten kostander.

I Elretur har vi jobbet i flere år med å oppfordre alle forhandlere til å ivareta informasjonsplikten de har for gratis mottak av EE-avfall. Noen er bedre enn andre til dette, og oppfordringen nå når FM-slukkingen er et faktum, er at forhandlerne tar sin informasjons- og mottaksplikt på alvor – og bidrar slik at vi også kan gjøre jobben vår – som er å gjenvinne råvarene i de gamle FM-radioene og få disse råvarene inn i kretsløpet av materialer igjen.

 

Stig Ervik
Administrerende direktør – Elretur

Gjenvinner mer enn 99% av varmeovner

Dagens gjenvinningsteknologi sørger for at nesten ingenting går til spille når gamle varmeovner omgjøres til nye produkter. Elretur klarer å gjenvinne over 99% av materialene når forbrukere leverer inn varmeovner til produsent.

– Vi blir stadig flinkere til å få ut råmaterialene av avfallet. Nå sender vi mer materiale tilbake til kretsløpet enn vi gjorde før, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur.

Varmeovner omfattes av produsentansvarsordningen. Dermed må alle som selger eller produserer varmeovner i Norge sørge for at avfallet håndteres på forskriftsmessig vis. Elretur er eksperter på å gjenvinne EE-avfall.

 

Sortering, knusing og smelting

– Hva er hemmeligheten bak den høye gjenvinningsgraden på varmeovner?

– Det starter med god sortering av avfallet som kommer inn. Da er det lett å knuse råmaterialene som sendes videre til smelting. Det har skjedd en utvikling i hele gjenvinningsløpet, sier Ervik.

Til slutt står Elretur igjen med rene råmaterialer som sendes tilbake til kretsløpet og blir til nye produkter.

 

Samarbeider med Clas Ohlson

Clas Ohlson er blant aktørene som leverer inn flest varmeovner til Elretur. Gjennom produsentansvaret er de forpliktet til å ta imot elektronikken som kundene leverer inn. Camilla Tully, kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson, forteller at ordningen fungerer godt.

– Vi tar imot alt av småelektronikk, også varmeovner. Vi har en avtale med Elretur, og da vet vi at alt avfall blir tatt hånd om på riktig måte. Når du bytter inn din gamle varmeovn, så gjenvinner de over 99% av ovnen, sier Tully.

Høy gjenvinningsgrad gir billigere produsentansvar

Materialer som er gjenvunnet selges tilbake til råvaremarkedet og blir til nye produkter. Høyere gjenvinningsgrad betyr at mer av råvarene går tilbake til kretsløpet, og returselskapet må bruke mindre ressurser på sanering og deponi. Gevinsten deles med kunden i form av rimeligere produsentansvarsavtaler.

– Det er vår betalingsmodell. Slik holder vi oss konkurransedyktige på pris, samtidig som vi mener det gjør prisen mer rettferdig, sier Ervik.

Stig Ervik, direktør i Elretur.

Stig Ervik, direktør i Elretur.

Hett salg av varmepumper betyr mye gjenvinning

Aldri før har så mange bekjempet vinterkulda med varmepumper. Nordmenn bytter ut pumpene de kjøpte tidlig på 2000-tallet, i tillegg til å kjøpe flere. De gamle varmepumpene materialgjenvinnes til nye produkter.
Nordmenn har et varmt forhold til varmepumper. Siden 1995 har vi installert nærmere en million varmepumper i norske bygg, viser tall fra Norsk Varmepumpeforening.
Varmepumpe-leverandør Einar Smidesang i Mitsubishi Electric Norge opplever at stadig flere bytter ut de gamle apparatene sine.
– Nå bytter folk ut pumpene de kjøpte på for 15 år siden. Og folk har gjerne to eller tre varmepumper nå, mens de før hadde én, sier han.

Flere apparater vil byttes ut fremover
Fordi varmepumper har hatt en rask utbredelse i Norge de siste ti årene, er det naturlig å forvente en økning i kasserte pumper.
– Vi sier at pumpene varer i ti år eller mer. Det kommer blant annet an på service og vedlikehold, sier Smidesang.
Hva gjør man med brukte varmepumper?
– Det er viktig at montøren tar vare på de gamle pumpene. Varmepumper er spesialavfall, og må behandles av noen som har tatt kurs i håndtering av slikt.

Materialene kan brukes igjen
Etter at montørene har hentet ned de gamle varmepumpene, går de videre til materialgjenvinning. Der blir delene som kan gjenbrukes sendt videre til nye produkter, mens det farlige avfallet håndteres på en forsvarlig måte.
– I stedet for at de gamle varmepumpene legges på et lager eller på deponi, kan delene bli til nye produkter. Vi henter og demonterer varmepumpene, og sørger for at metallene kan brukes i nye produkter, sier Omar Khalid Mir i Elretur. Siden metalldelene som brukes i varmepumpene kan gjenvinnes, sparer varmepumpeprodusentene på å samarbeide med produsentansvarsselskaper.
– Vi har utviklet en metode som lar oss hente ut mer av metallene som kan gjenvinnes fra hver varmepumpe. Dermed kan mye av verdiene vi skaper gis tilbake til varmepumpeleverandørene, sier Khalid Mir.

Emballasjeforskrift på vei

Det har i lengre tid vært varslet at EUs minimumsdirektiv om produsentansvar på emballasje var på vei inn i norsk lovgivning – og nå er høringsutkastet oversendt fra Miljødirektoratet til departementet. I den forbindelse har direktoratet også sendt ut en pressemelding – som kan leses i sin helhet her.

Elretur er positive til at det blir en forskriftsfesting av produsentansvar på emballasje – og imøteser at den trer i kraft i løpet av 2017.

-Det er lettere å forholde seg til en forskrift som gir klare og tydelige retningslinjer for alle som ønsker å ta produsentansvar for emballasje, enn dagens bransjeavtaler, sier Stig Ervik, daglig leder i Elretur AS. -I tillegg kommer det en godkjenningsordning av selskapene som ønsker å ta dette produsentansvaret, noe vi har gode erfaringer med hva gjelder produsentansvar for EE-produkter, fortsetter han. Ervik ser frem mot en forskrift som vil føre til like konkurransevilkår. I tillegg er det et klart og tydelige budskapet fra Miljødirektoratet om at «Alle som produserer eller importerer emballasje eller emballerte produkter, må være medlem i et godkjent returselskap». Dette vil være med på å sikre at gratispassasjerproblematikken vil bli borte, og at alle er med på å tar sin rettmessige andel av kostdandene ved innsamling og håndtering av emballasje.

Elreturs datterselskap Emballasjegjenvinning har siden 2014 samlet inn og gjenvunnet emballasje på vegne av sine kunder. Selskapet er et av to systemer som er «godkjente» i sertifiseringskravene dersom din bedrift ønsker å Miljøfyrtårnsertifisere seg.

Elretur vokser på lys

Elretur satser på gjenvinning av gamle glødelamper og lysstoffrør. Gjennom samarbeidet med den amerikanske LED-produsenten PolyBrite håper Elretur at flere lysprodusenter får øynene opp for deres betalingsmodell.

Amerikanske PolyBrite har valgt Elretur som partner på produsentansvar. Elretur skal dermed gjenvinne de gamle lysrørene som erstattes av PolyBrites LED-teknologi. Det skal lønne seg, ifølge markedssjef i Elretur Guro Kjørsvik Husby.

– Vi opererer med kilopris, slik prinsippet for produsentansvar er. Hos oss er det mengden produkter satt på markedet som er utgangspunktet for prisen produsentene betaler. Selv om produsentansvar er lovpålagt, er det lov å spare på gjenvinning, sier Husby i Elretur. – Slik holder vi oss konkurransedyktige på pris, samtidig som vi mener det gjør prisen mer rettferdig, sier Husby.

Høy gjenvinningsgrad – hvis lysrørene er hele
Gamle lysstoffrør er en avfallstype med veldig høy gjenvinningsgrad. Hele 96 prosent av lysrørenes vekt kan gjenvinnes til nye materialer. Det resterende er miljøgifter som går til deponering. Flere lysrør av den gamle typen inneholder også kvikksølv.  – Mange ser på gamle lysstoffrør som søppel, men disse kan bli til nye ressurser, sier markedssjefen.

Forbrukere kan levere inn sine gamle lysrør til butikker som selger lysstoffrør, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner.  – Det er veldig viktig at lysstoffrørene leveres hele. Ellers slipper miljøgiftene ut, sier Husby.

Lyset har gått for gammel teknologi
Innstramninger i EUs økodesigndirektiv gjør at gamle glødelamper og lysstoffrør må fases ut fra september 2018. Belysningsbransjen må i større grad levere miljøvennlige produkter.
Markedssjef Husby legger ikke skjul på at hun håper flere lysprodusenter vil gjøre som amerikanske PolyBrite og inngå avtale om produsentansvar med Elretur.
– Vi er så konkurransedyktige på pris at vi gjerne vil at andre i belysningsbransjen skal se oss. Vi satser hardt på dette, og ønsker at lysprodusenter skal lære om vår bedrift og vår betalingsmodell, sier Husby.

 

 Sandra Goeken Miles, CEO i Polybrite International sammen med Knut Ivar Mikalsen, sjef i Polybrite Norge.


Sandra Goeken Miles, CEO i Polybrite International sammen med Knut Ivar Mikalsen, sjef i Polybrite Norge.

Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar. Etter et omfattende kartleggingsarbeid og med påfølgende sammenstilling av gjeldende lover om produsentansvar for EE-produkter er selskapet nå ute med et unikt rapporteringsverktøy som forenkler arbeidet til internasjonale produsenter. Elretur var en av initiativtakerne til WEEE Europe.

Nyhetssaken fortsetter på engelsk nedenfor:

During July 2016 WEEE Europe AG in Munich succeeded in bringing an unrivalled, highly innovative international reporting tool to market. The first customers have already signed up for the new service and started using the system. Manufacturers, Online retailers and Importers who are active in various EU member states and need to fulfil their legal obligation to report volumes of EEE and Batteries are confronted with a large amount of different regulations depending on the related national law. In particular, it is necessary to allocate all products that are in scope of the WEEE Directive into different local reporting categories, which can be far more than 100 different (sub-) categories depending on the country and Take Back System. There is nothing like a common European market and pan-European analysis of data is difficult.

The volumes put to the market then need to be reported into those categories according to the applicable national regulations and the terms and conditions of the Take Back System the producer has a contract with.

Therefore, WEEE Europe and its shareholders and partners were striving from the very beginning to offer a simple and cost-effective solution in a one-stop-shop approach to allow producers to comply with their reporting obligations.

For that purpose an online-tool was developed that significantly simplifies the process of product allocation and in addition allows a unified and simple way of declaring put on the market volumes to all WEEE Europe partners throughout Europe within one unique IT system.

The tool is available for use by companies of any size and is especially useful for online retailers searching for a cost-effective solution to deal with the complexities and challenges of the highly diverse national legislation in Europe they need to deal with.

After an extensive and successful testing phase the tool is now online. Both the WEEE Europe team in Munich as well as the contact persons at the Partner Schemes in each country are looking forward to answering questions and providing all information about the additional services WEEE Europe is able to provide to companies across the EU markets where they are active.

 

WEEE Europe AG

WEEE Europe AG was founded in 2013 in Munich. Partners of WEEE Europe are 18 of the largest and most influential European take-back systems. WEEE Europe AG supports its business partners with efficient processes to ensure compliance with legal obligations under the EU WEEE Directive and its relevant different national implementations. Its service also includes waste management solutions for batteries.

 

Members / Partners:

 • Austria: Umweltforum Haushalt
 • Belgium: Recupel
 • Czech: Asekol
 • Denmark: Elretur
 • Finland: Elker
 • France: Eco-systèmes
 • Germany: Zentek GmbH & Co. KG
 • Ireland: WEEE Ireland
 • Italy: Remedia
 • Netherlands: Wecycle
 • Norway: Elretur
 • Poland: ElektroEko
 • Slovakia: Asekol
 • Spain: Ecotic
 • Sweden: El Kretsen
 • Switzerland: Swico & SENS eRecycling
 • United Kingdom: Repic

Produsentansvarsselskaper fra hele EU på norgesbesøk

WEEE Forum er en organisasjon med godt over 30 produsentansvarsordninger fra hele EU som jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elretur har vært en aktiv pådriver for WEEE Forum allerede fra oppstart – og har nytt godt av særlig en del av rapporteringsverktøyene for nedstrømsbeskrivelser av EE-avfall når fraksjonene gjenvinnes. Reptool er et verktøy som har gitt Elreturs kunder full oversikt over hva EE-avfall har blitt gjenvunnet til – ned til de minste fraksjonene.

I to dager denne uka har WEEE Forums medlemmer hatt møter i Norge – og i den anledning ble de også busset til Revetal og Revac sitt anlegg for miljøsanering og gjenvinning. Revac har vokst til å bli en betydningsfull aktør på det norske gjenvinningsmarkedet for EE-avfall, og eies av 4 av lederne i selskapet; Anders Aas, Frank Holm, Glenn Hansen og Thomas Stange.

Eiere og ansatte ved Revac

Eiere og ansatte ved Revac

På grunn av en brann, er anlegget bygd opp helt nytt, og fremstår som «lekkert» for de fleste som har vært innom en del gjenvinningsanlegg rundt omkring. Brannsikring er tatt lengre på dette anlegget enn de fleste andre steder – og en egen mini brannstasjon står også inne på området.

Gjestene fra EU var nok allikevel mest imponert over den sluttede sirkelen som Revac har fått til på anlegget sitt. En egen linje for plast-sortering, med kverning og granulering samt float-sink teknologi hvor rene fraksjoner av PP/PE, PS, ABS og plast m/brom sorteres i fraksjoner og selges videre som ny råvare er spenstig. Særlig tatt i betraktning at alt er på samme anlegg – mottak og veiing av alle typer EE-avfall og ferdig produksjon av rene nye råvarer. Det sparer Revac for mye logistikk, og er gunstig både for miljøet og økonomisk – kunne eierne fortelle.

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg

Plastsorteringsanlegget sørger for rene plastfraksjoner til videresalg.

«Den sirkulære økonomien blir svært synlig på dette anlegget», kom det fra en av delegatene i WEEE Forum.

Thor Christian Wiik Svendsen, teknisk sjef i Elretur, presenterte for alle deltakerne tall fra Norge – og både til innsamlingsgradene og gjenvinningstallene som ligger på verdenstoppen ble det stilt mange spørsmål. Hvorfor er Norge så dyktige på dette? Wiik Svendsen dro blant annet frem de mange mottakspunktene forbruker har for å levere inn EE-avfall – gratis – som en suksessfaktor. «Norge er det eneste land i Europa hvor samtlige forhandlere som selger elektriske produkter i over 17 år har tatt imot EE-avfall på lik linje med kommuner. Nå tar Europa etter oss gjennom implementering av nytt EU-direktiv.», hevder Wiik Svendsen.