Informasjonsplikt hos forhandlere

Flere melder at myndighetene akkurat har vært innom butikkene deres og sjekket skilting om mottak av EE-avfall i butikk. Forhandlere av EE-produtker har egne plikter beskrevet i Avfallsforskriften, og nedenfor er beskrevet en del momenter som det bør undersøkes om er ivaretatt.    Alle NORSIRKS kunder er underlagt bestemmelser i Avfallsforskriftens kapittel 1 En av […]

Søknad oversendt Miljødirektoratet

Alle som vil drive som produsentansvarsselskap for emballasje…

Riktig og viktig med revisjon

Miljødirektoratet kom med gode innspill til Norsirk under revisjonen…

Hva er WEEE?

WEEE står for "Waste Electrical and Electronic Equipment". På…

Samarbeid til beste for miljøet

Norsirk og ERP Norway er kommet i havn med en ny clearingavtale…