Slank restavfallet ditt

I snitt kaster hver og en av oss 1,3 kilo elektronisk avfall i restavfallet. Det tilsvarer 6700 tonn med elektrisk avfall rett i søpla –  bokstavelig talt. i NORSIRK gjenvinner vi i snitt 97,5 % av alt vi samler inn. Vi kunne altså gjenvunnet 6532 tonn til. Det er det samme som 18 000 bur […]

Informasjonsplikt

Informasjonsplikt Alle NORSIRKS kunder er underlagt bestemmelser…

Kuldemøbler er ikke som de engang var

Visste du at du kan søke om bindende klassifisering på produkter…

Svensk elektronikk-skatt

Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen kommenterer om deres…

Sertifikater på plass for 2017

Alle som ivaretar sitt produsentansvar gjennom NORSIRK har anledning…